Veolia v České republice

Veolia v České republice

Přední poskytovatel vodohospodářských a energetických služeb. V roce 2015 měla skupina Veolia v České republice 7 226 zaměstnanců a dosáhla obratu 27,1 mld. Kč.


 

Voda Perpignan_malá

Voda

Veolia je předním dodavatelem služeb na českém vodohospodářském trhu. Zajišťuje výrobu a distribuci pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod a poskytuje know-how v oblasti správy vodohospodářské infrastruktury vycházející z dlouholetých zkušeností.
V České republice působí od roku 1996.


 

Energie uhlí_malá

Energie

Veolia je jedním z největších výrobců a dodavatelů tepla v České republice a poskytuje podpůrné služby pro Českou přenosovou soustavu. V České republice působí od roku 1991 a to v kraji Moravskoslezském, Olomouckém, Středočeském a Karlovarském kraji a v Praze. Je také významným nezávislým producentem elektrické energie a kromě dodávek tepla a elektřiny zajišťuje svým klientům komplexní energetické služby.
 

Odpady struska_malá

Odpady

Veolia v České republice zajišťuje spolehlivé a ekonomicky efektivní druhotné využití vedlejších energetických produktů, to vše při dodržování přísných požadavků na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj. 

VodaVoda

Klíčové údaje za rok 2016:
 
3,5 miliónů zásobovaných obyvatel

1 060 partnerů z řad měst a obcí

25 průmyslových partnerů

4 656 zaměstnanců

Obrat: 15,96 mld. Kč

EnergieEnergie

Klíčové údaje za rok 2015:
 
Dálkovým teplem zásobujeme 267 074 domácností

2 247 zaměstnanců

Obrat: 11,3 mld. Kč

3 864 GWh prodané elektřiny

13 438 TJ prodaného tepla

388 611 GJ prodaného chladu