42 našich kolegů prohloubilo své profesní znalosti

Celkem 42 zaměstnanců skupiny Veolia Energie absolvovalo úspěšně vzdělávací program „Energetické stroje“, realizovaný v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II.

S cílem prohloubit odborné znalosti zaměstnanců v oblasti energetiky a optimalizace provozu energetických strojů a zařízení iniciovala Veolia Energie realizaci devítiměsíčního programu „Energetické stroje“, který výukově zajistila Fakulta strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB).  Zahrnuto bylo 42 našich zaměstnanců.  V období říjen 2016 -červen 2017 proběhlo celkem 18 odborných seminářů se zaměřením na obnovitelné energie, energetické audity, termomechaniku a další odborná témata.

Program byl slavnostně zakončen předáním osvědčení o absolvování programu dne 16. června v prostorách auly VŠB. Osvědčení celkem 31 zaměstnanců neslo známku výborně.
 
„Tento projekt vidím jako účelnou investicí do našich zaměstnanců a zároveň potvrzení dlouhodobé vzájemné spolupráce mezi námi a Vysokou školou báňskou. Naši zaměstnanci přistupovali po oba semestry ke studiu velmi zodpovědně a to mě moc těší.“ uvedla Lenka Kviatkovská, vedoucí útvaru centrálního řízení lidských zdrojů Veolie Energie.

"Za sebe mohu říct, že program kurzu byl obsáhlý a zajímavý. Dozvěděli jsme se mnoho věcí, které vlastně známe i z provozu a naší praxe. Zde nám byly vysvětleny více do detailu, tak aby byly pochopitelné všem. Vše bylo doplněno vhodnými nákresy, popř.videem, což přispělo k pochopení problému. Tato nenásilná forma výuky pomocí vhodně vybraných prostředků se mi velmi líbila a byla pro mě zajímavá. Pedagogové byli velmi vstřícní a stáhli nás několikrát k příjemné diskuzi, kdy jsme k vysvětlení daného učiva vlastně dospěli vlastními silami," uvedl absolvent programu pan Libor Mifaňuk, specialista metodiky a podpory. 

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II navazuje na sérii projektů, jež jsou v ČR realizovány od r. 2009 s cílem podpořit odborný rozvoj zaměstnanců. Zabývá se problematikou adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu.