Biodiverzita v našich areálech

Dnes je Mezinárodní den biodiverzity. V mnoha našich areálech podporují naše kolegyně a kolegové biologickou rozmanitost a pomáhají tak přírodě. 


22. květen byl Organizací spojených národů vyhlášen Mezinárodním dnem biodiverzity neboli biologické rozmanitosti. Vyhlášen byl zejména proto, aby se zvýšilo porozumění a povědomí o problémech souvisejících s biologickou rozmanitostí. Na ochraně biodiverzity se však může podílet každý, ať už se jedná o jedince či skupinu. Především formou šetrného chování k přírodě. Ve městech a sídlech lze podporovat biodiverzitu např. vhodným rozmísťováním ptačích budek, chovem včel či aktivní účastí při péči o zeleň. 

Nás zaujal příběh kolegy Václava Jáska, který nás provedl po jímacím území Mělnická Vrutice a Řepínský důl a ukázal konkrétní kroky, které zde podnikl ve spolupráci s kolegy a dalšími organizacemi pro pomoc přírodě. Ve vodárenství pracuje už 17 let a ochrana přírody se stala neodmyslitelnou součástí jeho práce.