Den pro kotle po osmé

Modernizace energetických zařízení, jejich provoz a údržba, materiály pro energetiku či výrobní technologie budou tématem 8. ročníku odborného semináře Den pro kotle 2017. Seminář se uskuteční 12. dubna od 9.00 do 14.45 hod. v prostorách konferenčního sálu Elektrárny Třebovice v Ostravě.

Modernizace energetických zařízení, jejich provoz a údržba, materiály pro energetiku či výrobní technologie budou tématem 8. ročníku odborného semináře Den pro kotle 2017. Seminář se uskuteční 12. dubna od 9.00 do 14.45 hod. v prostorách konferenčního sálu Elektrárny Třebovice v Ostravě.

„Naším cílem je seznámit technické pracovníky s nejnovějšími poznatky v oblasti provozu a údržby tepelně energetických zařízení, s aktuálními problémy a perspektivami tohoto oboru,“ sdělil Miroslav Pajchl, ředitel společnosti AmpluServis, a. s., která seminář pořádá.
 
Účastníci semináře se seznámí se současným stavem techniky, s materiálovými problémy, provozními zkušenostmi, spalováním různých druhů paliv včetně obnovitelných a alternativních zdrojů, metodami snižování emisí, metodami údržby a novými diagnostickými technologiemi.
  
V doprovodném programu se budou prezentovat výrobní a dodavatelské společností.
 

PDF
Pozvánka na Den pro kotle 2017 (277.78 KB)
PDF
Program Den pro kotle 2017 (289.23 KB)