Mezinárodní kulatý stůl hledal cesty, jak podpořit rozvoj recyklačního byznysu

Mezinárodní kulatý stůl na téma oběhové hospodářství, pořádaný v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, shromáždil delegace z pěti evropských států. Za Českou republiku vystoupily a své zkušenosti sdílely Svaz průmyslu a dopravy ČR, evropská asociace BusinessEurope a skupina Veolia.

Evropský parlament a Evropská komise letos schválily balíček opatření, která mají národní státy zavádět do legislativy. Delegace z České republiky, Slovenska, Rakouska, Německa a Holandska se na kulatém stolu shodly, že se v Evropě musí vytvořit trh s recyklovanými materiály. Přispět k tomu musí Evropská unie i národní státy jak osvětou, tak tlakem na minimalizaci skládkování recyklovatelných a jinak, například energeticky, využitelných odpadů či podporou používání výrobků z recyklovaných materiálů.

„Recyklační byznys potřebuje odběratele recyklovaného materiálu. Stát by měl stimulovat trh s recyklovanými materiály, například daňově nebo podpůrnými programy pro využívání výrobků s podílem recyklátů,“ upozornil Michal Stieber, jednatel společnosti Veolia Využití odpadů ČR.

Skupina Veolia celosvětově podporuje principy oběhového hospodářství. Tyto principy aplikuje v rámci všech svých aktivit v oblasti energetiky, vodárenství a odpadového hospodářství. 

Více informací naleznete v tiskové zprávě na tomto  odkazu