Nestandardní oprava havárie v Ústí nad Labem

Vidět pracovníky vodáren opravovat poruchu ve výkopech je zcela běžné. Naše zaměstnance nyní ale čeká zcela nestandardní oprava, a to ve výšce 15 metrů nad řekou.

Společnost Severočeské vodovody a kanalizace v současné době eviduje havárii na hlavním vodovodním řadu – přivaděči pro zásobování města Ústí nad Labem, který se nachází ve výšce 15 metrů nad řekou.
 
K havárii došlo na přemostění přes řeku Labe mezi obcemi Libochovany a Prackovice. Jedná se o vodovodní řad ocel DN 600 umístěný na lanovém mostě.

Současný mráz způsobil nejen odložení opravy, ale zaměstnává i horolezce, kteří každý den odstraňují rampouchy, aby nedocházelo k přetěžování mostní konstrukce. Oprava poruchy je naplánována na čtvrtek 12. 1. 2017. Hasiči pomohou pracovníkům vodáren s vybudováním podvěšeného lešení a budou je jistit při samotné opravě.
 
Oprava havárie nepřeruší dodávku vody a nikterak neomezí zásobování obyvatel Ústí nad Labem.