Nová moderní kotelna v Radotíně výrazně sníží emise

Společnost Veolia Energie ČR a městská část Praha 16 zprovoznily novou kotelnu v Radotíně. Díky přesunu mimo centrum města a novým ekologickým technologiím dojde k výraznému zlepšení životního prostředí a poklesu emisí v regionu. Přemístění kotelny také významně pomůže k rozvoji Radotína. Slavnostní předání proběhlo 11. 7.

Radotínský starosta Karel Hanzlík s Martinem Brůhou, ředitelem Regionu Čechy Veolia Energie ČR, a. s.

Nově instalované kotle splňují nejpřísnější emisní limity nařízené evropskou direktivou.  

Dle autorizovaného měření jsou emise NOx u nové kotelny ještě nižší, než stanoví nová vyhláška, konkrétně dosahují 70% emisního limitu platného od 1. 1. 2020. Ve srovnání s původní kotelnou jde opravdu o významnou změnu. U nové kotelny jsou emise NOx na úrovni 36% původního řešení, dodává
Ing. Josef Hasman
náměstek distribuce a služeb Regionu Čechy společnosti Veolia Energie ČR, a. s.

Každý rok se tak v radotínské kotelně sníží produkce NOx o 1,1 tuny a produkce CO2 dokonce o cca 100 tun.

Díky spolupráci se společností Veolia Energie se podařilo vybudovat novou kotelnu mimo centrum Radotína. Na pozemcích původní kotelny v centru města pak plánujeme vybudovat moderní radnici, kde občané najdou všechny služby na jednom místě, sdělil
Karel Hanzlík
starosta městské části Praha 16.