O křišťálový komín se utkají dva projekty skupiny Veolia Energie

Na titul Projekt roku 2015 TS ČR v kategorii Modernizace a rozvoj soustav zásobování teplem byly nominovány dva projekty skupiny Veolia Energie: projekt Zvýšení komfortu zákazníků při dodávce tepla v Olomouci od společnosti OLTERM & TD Olomouc a projekt Nová připojení průmyslových partnerů v Havířově a Krnově od společnosti Veolia Energie ČR.

Celkem bylo ve 4 kategoriích nominováno 16 projektů, jejichž přínosem je zvýšení účinnosti využití primární energie a využití obnovitelných zdrojů energie, snížení spotřeby paliv a emisí skleníkových plynů a zajištění efektivního zásobování teplem pro byty, průmysl, služby a další odběratele

Vítěze vyhlásí Teplárenské sdružení ČR dne 26. 4. 2016 při příležitosti konference Dny teplárenství a energetiky v Hradci Králové. Cenou pro vítěze je již tradičně křišťálový komín. V uplynulých 13 ročnících bylo na Projekt roku nominováno celkem 115 projektů a ocenění Projekt roku získalo 43 z nich. Počinů roku bylo zatím uděleno 10. Od skupiny Veolia Energie, resp. Dalkia, se do užší nominace dostalo celkem 18 projektů, z nichž 8 získalo titul Projekt roku a 5 Počin roku. 

Představení nominovaných projektů Veolie Energie:
 

NOVÁ PŘIPOJENÍ PRŮMYSLOVÝCH PARTNERŮ V HAVÍŘOVĚ A KRNOVĚ

Společnost Veolia Energie ČR se snaží přistupovat ke všem zákazníkům maximálně individuálně dle jejich aktuálních a specifických potřeb. I proto se daří úspěšně rozvíjet spolupráci s našimi partnery, mezi které patří zdravotnická zařízení, školy, průmyslové podniky i vlastníci bytových domů. V roce 2015 se podařilo na systémy zásobování teplem připojit tyto průmyslové podniky:

Molnlycke - 29 TJ/rok, 
Silnice.CZ Krnov - cca 30TJ/rok.

 

 

NOVÁ PŘIPOJENÍ PRŮMYSLOVÝCH PARTNERŮ V HAVÍŘOVĚ A KRNOVĚ

Společnost Veolia Energie ČR se snaží přistupovat ke všem zákazníkům maximálně individuálně dle jejich aktuálních a specifických potřeb. I proto se daří úspěšně rozvíjet spolupráci s našimi partnery, mezi které patří zdravotnická zařízení, školy, průmyslové podniky i vlastníci bytových domů. V roce 2015 se podařilo na systémy zásobování teplem připojit tyto průmyslové podniky:

Molnlycke - 29 TJ/rok, 
Silnice.CZ Krnov - cca 30TJ/rok.

 

ZVÝŠENÍ KOMFORTU ZÁKAZNÍKŮ PŘI DODÁVCE TEPLA V OLOMOUCI

Společnost OLTERM & TD Olomouc v průběhu roku 2015 realizovala několik významných investičních akcí. Jednou z nich byla první etapa rozsáhlé rekonstrukce a modernizace systému zásobování teplem lokality Neředín v Olomouci formou výstavby horkovodních přípojek a objektových stanic s cílem decentralizace přípravy tepla a teplé vody.
Výstavba se dotkla ulic Stiborova, Zelená a Svornosti, kde byl původní centrální způsob distribuce tepla a teplé vody nahrazen individuální přípravou tepla a teplé vody v jednotlivých obytných domech. Bylo instalováno šestnáct objektových předávacích stanic a vybudováno přes 750 m nového horkovodního vedení. Podobným způsobem byla doplněna i lokalita v ulici Norská, kde byly díky kladným referencím nově dopojeny další dva bytové objekty.
Provoz lokality je monitorován a řízen 24 hodin denně z centrálního dispečinku společnosti. Výhodou pro odběratele jsou individuální parametry tepla a TV, dálkový odečet všech měřidel, vysoká provozní jistota dodávek a okamžitá reakce na nečekané provozní stavy.
Základní údaje projektu:
počet objektový stanic: 36
Velkový výkon: 9MW
délka horkovodních přípojek: 1,7 km
počet dotčených bytů: 1179
objem dodávek: 30 TJ