Oslavte s námi Světový den vody!

V roce 1993 Valné shromáždění OSN vyhlásilo 22. březen jako Světový den vody. Ústředním tématem letošního Světového dne vody 2017 je „Waste Water“ - Odpadní voda.

Letošní výročí nám tak přináší významnou možnost vyzdvihnout přínos a možnosti propojení mezi čerstvou a recyklovanou vodou. A to nejen v dlouhodobém horizontu pro zajištění udržitelného rozvoje, ale i v našem současném každodenním životě. Důraz je tu kladen jednak na snížení spotřeby vody, a zejména pak na možnosti jejího dalšího využití a recyklace.
Veolia si je velmi dobře vědoma, že takzvaný odpad může být efektivním zdrojem. Hospodárné zacházení s vodními zdroji, recyklace vody, znovuvyužívání odpadních vod a využívání energie či kalů, které vzniknou při jejich čištění, to vše je součástí firemní strategie udržitelného rozvoje.
 

Společnosti ze skupiny Veolia Česká republika jako každý rok pořádají řadu akcí, aby tento významný den lidem připomněly. V rámci oslav zpřístupní některé vodárenské provozy, čistírny odpadních vod a další pracoviště.

Seznam akcí a dnů otevřených dveří na provozech naleznete v následujícím přehledu: