Registrace do kurzu Oběhové hospodářství prodlouženy do 31. 7.

Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze bude pořádat již druhý kurz nástavbového vysokoškolského studia celoživotního vzdělávání s názvem Oběhové hospodářství.

Registrace jsou otevřeny do 31. července 2018 na webových stránkách https://cv.vscht.cz/kurzy-cv/obehove-hospodarstvi.

Jako partner se na přípravě a realizaci kurzu podílí také skupina Veolia. Účastníci kurzu se ve školním roce 2018/2019 mohou těšit na přednášku „Výzvy oběhového hospodářství ve vodním hospodářství“ od Ondřeje Beneše, obchodního ředitele Veolia Česká republika. Studijní blok zaměřený na téma vody pak bude probíhat v naší Ústřední čistírně odpadních vod Praha, kde pro studenty kurzu bude připravena komentovaná prohlídka. Program a přednášky dále ve spolupráci s VŠCHT připravují Institut cirkulární ekonomiky, z.ú., SUEZ Využití zdrojů, a.s., a Česká asociace oběhového hospodářství.
 
Absolvent kurzu bude umět vnímat souvislosti stejně tak dobře jako příležitosti pro rozvoj konkrétní oblasti, které se věnuje ve svém pracovním prostředí, bude mít komplexní znalosti v oblasti současného stavu rozvoje oběhového hospodářství. Kurz je vhodný pro pracovníky v odpadovém hospodářství, manažery rozvoje, životního prostředí, CSR či podnikové ekology. Stejně tak je vhodný pro klíčové pozice, které rozhodují o strategiích volených pro zajištění resilience podniku a vyhledávání nových příležitostí. 
 
Mezi vůbec prvními studenty kurzu Oběhové hospodářství nechyběli ani zaměstnanci ze skupiny Veolia, kteří ocenili jeho přínosy z různých úhlů pohledu.
 
„Kurz mi umožnil získat přehled a uvědomit si, že Cirkulární ekonomika neboli Oběhové hospodářství se netýká jen korporací, ale svou roli mohou sehrát i jednotlivci. Jak se říká, každý by si měl zamést před vlastním prahem. Jako jednotlivec jsem díky kurzu začala u sebe aplikovat základní principy oběhového hospodářství při každodenních činnostech.“
Marta Augustýnková, projektová manažerka pro komunikaci
 
Kurz oběhového hospodářství je vhodný nejen pro "kované" odpadové hospodáře či ekology. Naopak si myslím, že kurzem nabité poznatky je možné využít v každém jednotlivém kroku vývoje, výroby, prodeje výrobku či následné recyklace a využití odpadu. Jako největší přednost kurzu vnímám účast přenášejících odborníkům na slovo vzatých. Vzájemné propojení často protichůdných sfér, akademické půdy se zákonodárnou sférou a zároveň odborníků z praxe Vám poodkryje zásadní problémy, které jednotliví lidé na každé straně barikád řeší." 
Veronika Vojtová, ekoložka
 
První ročník kurzu přinesl již první výsledky v praxi.