S Jakubem Vágnerem v čistírně odpadních vod v Hradci Králové

Jakub Vágner si pro další díl svého internetového seriálu „S Jakubem v přírodě“ vybral téma čištění odpadní vody. Průvodcem natáčení byl náš kolega Václav Hošek.

Václav je technickým ředitelem společnosti Královéhradecká provozní a Jakuba tak provedl i po místech, kam se málokdo dostane.  Vysvětlil mu celý proces čištění odpadních vod a na konci jejich společného putování ukázal výusť do řeky Labe, kudy vyčištěnou vodu vracíme zpět přírodě. 

Čistírna odpadních vod Hradec Králové byla postavena a uvedena do zkušebního provozu v roce 1995. Do trvalého provozu pak byla uvedena v roce 1997. Odpadní vody jsou k čistírně přiváděny 5,2 km dlouhými kmenovými stokami. Na ČOV Hradec Králové jsou přiváděny odpadní vody nejenom ze samotného města, ale i z několika přilehlých měst a obcí. Ročně se zde vyčistí více než 12 milionů m3 odpadní vody.

Podívejte se na poutavé video, které bylo natočeno ještě před nouzovým stavem a povinností nosit roušky.