Světový den životního prostředí

5. června si připomínáme Světový den životního prostředí. Letošním tématem je přírodní rozmanitost. Tu podporujeme nejen v našich areálech, ale také pomocí projektu Nadačního fondu Veolia - Vraťme vodu přírodě. 

Tento významný den slavíme již od roku 1972, kdy se ve Stockholmu konala konference svolaná Organizací spojených národů za účelem nápravy a odvrácení hrozící ekologické krize. Mokřady patří k místům, která jsou pro biodiverzitu klíčová. 

Mokřad je typ životního prostředí, který v sobě jedinečným způsobem propojuje suchozemské a vodní ekosystémy. V dnešní době, kdy se nedostatek vody stává celosvětovou hrozbou, význam mokřadů stále roste. Právě na mokřadní společenstva je vázáno velké množství vzácných druhů rostlin a živočichů, které nenajdeme nikde jinde. Jedná se například o některé druhy orchidejí, vzácné mechy, obojživelníky, či vážky. Nadační fond Veolia proto ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody mokřadní plochy vykupuje a pomocí ochránců v místě mokřadu jim zajišťuje vhodnou péči, neboť biodiverzitu neohrožuje jen samotný zánik mokřadu, jako je jeho odvodnění, zavezení či zastavění, ale mnohdy právě i nevhodná péče.

Díky darům od Nadačního fondu Veolia byl již vykoupen mokřad Chválovna u Vimperku na Šumavě a několik pozemků v oblasti tzv. Sedmihorských mokřadů. S vykupováním mokřadů může pomoci každý z nás. Projekt podpoříte nákupem některého z dárků na stránce eshop.nfveolia.cz. Minimálně 20 procent z ceny každého předmětu jde do veřejné sbírky projektu a stejnou částku pak do sbírky pošle skupina Veolia.