Tajný život ve svých městech objeví celkem 100 českých a slovenských škol

Biologickou rozmanitost městského prostředí budou zkoumat žáci a učitelé v novém projektu pro školy Tajný život města.

Společný česko-slovenský projekt připravuje Veolia ve spolupráci se vzdělávacím centrem TEREZA (ČR) a Centrem environmentální a etické výchovy ŽIVICA (SR). Od ledna 2017 se tak žáci a učitelé padesáti českých a padesáti slovenských škol stanou badateli a budou po dobu dvou školních let objevovat zajímavé lokality a rostlinné druhy ve svém okolí. Přínosem badatelsky orientovaného vyučování je podpora zvídavosti dětí a zvýšení obliby výuky přírodovědných předmětů na školách.
 
Díky projektu budou moci školy také prezentovat biodiverzitu svého města široké veřejnosti. Při jejím objevování jim bude pomáhat moderní mobilní aplikace, která identifikuje druhy rostlin z fotografií pomocí vizuálního softwaru pro rozpoznávání. Potřebné znalosti získají týmy zapojených škol na praktických kurzech, které proběhnou v prvních měsících příštího roku, a zároveň také získá každá zapojená škola zdarma čtyři tablety pro práci s aplikací.