Týden zdraví a bezpečnosti připomněl důležitost prevence

Setkání zaměstnanců se zástupci vedení, prezentace vývoje ukazatelů úrazovosti a nemocnosti, rozbor příčin a hlavně důraz na zdraví a předcházení úrazům – to byla hlavní náplň Mezinárodního týdne zdraví a bezpečnosti ve skupině Veolia Energie ČR. V týdnu od 16. do 20. září proběh ve všech regionech. Na některých závodech navíc zorganizovali také praktické ukázky první pomoci nebo práce hasičů.

Dlouhodobě se nám daří držet nízkou úroveň četnosti i závažnosti pracovních úrazů i díky tomu, že věnujeme velkou pozornost prevenci úrazů, osvětě a zlepšování pracovních podmínek. V týdnu zdraví a bezpečnosti jsme se soustředili především na připomenutí zásad bezpečné práce, řekl
Josef Novák
generální ředitel společnosti Veolia Energie ČR

Například v Teplárně Karviná měli zaměstnanci po úvodním setkání přednášku o zásadách první pomoci a poté si sami na figurínách mohli nacvičit správné provedení masáže srdce. První ostych byl rychle překonán, protože každý se může dostat do situace, kdy bude zachraňovat svého kolegu či příbuzného. Poté lektor namaskoval vybrané zaměstnance tak, aby vypadali jako zranění. Ostatní kolegové měli za úkol zjistit, co se stalo, zavolat zdravotnickou záchrannou službu a provést základní ošetření, zastavit krvácení a pod. I když jsou základní zásady poměrné známé, vyzkoušet si vše „naživo“ vůbec není snadné a neobešlo se to bez laických chyb, naštěstí ne zásadních.

Také v Olomouci rozšířili tradiční setkání a prezentaci výsledků v oblasti BOZP o praktické ukázky. Zaměstnanci Regionu Střední Morava měli moznost vyzkoušet si práci s dýchacími přístroji ve stísněných prostorech a to včetně vyprošťování zraněných osob. Zpestřením byla i simulace opilosti pomocí speciálních brýlí. Asi nejatraktivnější ale byla ukázka práce hasičů. Hasičský Záchranný sbor Olomouckého kraje předvedl přítomným záchranu zraněné osoby slaněním z výškové budovy, konkrétně z kotelny K5 v Teplárně Olomouc.

Vítáme takové příležitosti, protože si tak můžeme vyzkoušet reálné podmínky, což je pro naši práci velmi důležité. Výcvikové akce probíhají poměrně často, aby měl každý splněn určitý limit výcvikových hodin za rok, ale průmyslové prostředí je specifické, uvedla Lucie Balážová, tisková mluvčí HZS Olomouckého kraje.
Lucie Balážová
tisková mluvčí HZS Olomouckého kraje