Účastníci debaty podpořili ekologizaci Teplárny Přerov

V rámci Dne otevřených dveří na přerovské teplárně v sobotu 7. října proběhla odborná panelová diskuze na téma budoucnost teplárny a využívání tuhých alternativních paliv v energetice. Všichni účastníci prokázali konstruktivní přístup a zájem o spolupráci ve prospěch města a jeho obyvatel.

 „Debaty se zúčastnilo 15 hostů z řad regionálních politiků, zástupců průmyslu a odpadových organizací, včetně ekologického sdružení. Svými názory podpořili záměry ekologizace teplárny s přechodem na nový palivový mix, který počítá s energetickým využíváním tuhého alternativního paliva a výstavbou třídící linky v areálu teplárny,“ řekl k debatě Pavel Dostál, ředitel regionu střední Morava, Veolia Energie ČR.

Náměstek primátora Pavel Košutek dodal: „Tím se pro město nabízí možnost řešení odpadového hospodářství po roce 2023, kdy bude zákonem velmi výrazně omezeno ukládání komunálního odpadu na skládky. Může tak dojít ke změně a město nebude ukládat na skládku materiál, který může být jako palivo využit. Spolupráce města a teplárny bude přínosná především pro občany Přerova.“

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA taktéž záměr podpořil: „Hnutí DUHA oceňuje posun Teplárny Přerov k nynějšímu návrhu vybudovat kotel na spalování biomasy a tuhých alternativních paliv vyrobených z odpadů. Současné návrhy Teplárny neohrožují ani teoreticky rozvoj třídění a recyklace odpadů, což byly naše hlavní připomínky k původním plánům na výstavbu spalovny. Je však potřeba dále diskutovat detaily připravované investice Teplárny."
Regionální představitelé společnosti Veolia Energie ČR prezentovali také záměry na modernizaci rozvodů tepla v Přerově. Připravuje se přestavba většiny parních rozvodů na horkovodní v těch částech města, kde je to efektivní a možné ve vztahu k průmyslu. Realizace proběhne etapovitě v letech 2018 – 2020 s důrazem na minimalizaci negativního vlivu výstavby na život ve městě Přerově. „Přestavba přinese optimalizaci sítě pro současné i budoucí potřeby města, včetně dostatečné kapacity pro novou průmyslovou zónu („letiště“) a rozvoj stávajících průmyslových klientů, snížení plynných emisí do ovzduší a snížení průměrné roční ztráty tepla. Modernizace výměníkových stanic bude znamenat snížení ztrát tepla v důsledku menších rozměrů a nižší teploty topného média, sníží se také hluk v okolí stanic,“ vysvětlil Pavel Mlčák, výrobní náměstek regionu. „Rekonstrukce sítě zvýší její spolehlivost a sníží se ztráty při přenosu tepla. To je taktéž pro město a jeho obyvatele i zdejší firmy důležité a přínosné,“ dodal náměstek primátora Pavel Košutek.

Účastníci debaty absolvovali také prohlídku teplárny.