V Česku udeřily mrazy. Tepelnou pohodu ve vašich domácnostech zajišťují topiči z našich tepláren.

Není topič jako topič. Představíte si topiče Antonína z Balady o očích topičových nebo intelektuála dohnaného režimem k této práci? Dnešní profesi topiče nám představil Stanislav Pyš, topič-operátor v ostravské Elektrárně Třebovice, která patří do skupiny Veolia Energie.

Tvrzení, že i mistr tesař se někdy utne, platí i pro českou Wikipedii, která profesi topiče popisuje mimo jiné takto: „Výkon tohoto povolání zpravidla nevyžaduje žádné zvláštní vzdělání, postačí jen zaučení, proto za komunistického režimu jako topiči často pracovali disidenti, kteří nesměli vykonávat kvalifikovanější zaměstnání.“
 

vysvětluje Stanislav Pyš, topič-operátor v ostravské Elektrárně Třebovice." data-entity-embed-display-settings="{"image_style":"crop_freeform","image_link":""}" data-width="half" title="p. Pyš - topič" alt="p. Pyš - topič">Je tomu skutečně tak?
(Smích.) Určitě ne, to už dnes opravdu neplatí.

Co profese topiče-operátora tedy obnáší?
Topič musí mít velmi náročné státní zkoušky, na které se připravujete mnoho měsíců a které je třeba pravidelně každých pět let obnovovat. Musíme proto detailně znát zařízení, které obsluhujeme, i veškerou legislativu i normy a další nařízení EU ohledně provozu parních kotlů a dalších zařízení. A protože je všechno automatizováno, je nutná i znalost práce s počítačem. Takže se učím opravdu hodně a vlastně kontinuálně.

Jak jste se ke své profesi dostal?
Odpověď je jednoduchá. Jsme energetická rodina. V oboru pracovala maminka, taťka i bratr. Jak vypadá „velín“ třebovické elektrárny? Je stále v nepřetržitém směnném
provozu plný lidí obsluhujících na počítačích turbíny a kotle, plus teď pracoviště odsíření vybudované relativně nedávno v souvislosti s ekologizací naší elektrárny. Máme celkem osm zařízení, a pokud jedeme ve špičce, je ve službě osm obsluh a dvě obchůzky pro práci v terénu. Na směně je mistr, můj přímý nadřízený a vrchní topič.

Co byste doporučil teenagerům, kteří se při výběru povolání inspirují například naším rozhovorem a rozhodnou se stát se topičem?
Maturita se dnes považuje za základ, stejně jako jazyková vybavenost. Pak se bude nepochybně hodit znalost práce s počítači a velká chuť se učit. Jinak topič se prakticky „vyrobí“ tady v Elektrárně Třebovice na místě tak, že se naučí konkrétní schémata, detailně se seznámí se zařízením a zjistí, jak se chovat v konkrétních situacích. Dřív než za půl až tři čtvrtě roku se to ale nestihne. Já mám stavební průmyslovku, kreslit umím, ale než jsem si uložil do hlavy přesná schémata kotlů a dalších zařízení a pochopil, jak cirkuluje voda, vzduch, pára, spaliny, tak to trvalo. Až to zvládnete, jste připravený na státní zkoušky pod dozorem inspektora.