Veolia bude v Brazílii využívat bioplyn vznikající při zpracování organického odpadu

Skupina Veolia v Brazílii začala vyrábět zelenou elektřinu ve třech bioplynových stanicích s kombinovaným výkonem 12,4 MW. Do konce roku zabrání uvolnění 45 tisíc metanu do ovzduší, což představuje cca 1,26 milionu tun ekvivalentu CO2.

Bioplynové stanice se nacházejí ve třech závodech Veolie pro nakládání s odpady v brazilských spolkových státech São Paulo a Santa Catarina a jsou schopny generovat dostatek obnovitelné energie z rozkladu organického odpadu, aby uspokojily poptávku města s přibližně 42 000 obyvateli.

Přechod k obnovitelným zdrojům energie je součástí poslání skupiny Veolia nabízet čistou energii a snižovat emise skleníkových plynů.

„Veolia jakožto světový lídr ekologické transformace se v rámci podpory cirkulární ekonomiky zavázala maximalizovat energetické využití bioplynu produkovaného v jejích provozovnách, čímž přispěje k boji proti změně klimatu,“ říká
Pedro Prádanos
generální ředitel společnosti Veolia v Brazílii

Veolia rovněž zvažuje další možnosti využití bioplynu, zvláště pak výrobu biometanu upraveného tak, aby splňoval parametry požadované pro dodávky do plynárenských sítí, popř. aby mohl být využíván jako palivo pro motorová vozidla.