Veolia ČR potvrdila své místo mezi TOP odpovědnými firmami

Ve čtvrtek 31.10. 2019 byly na slavnostním galavečeru v pražském hotelu HILTON vyhlášeny výsledky ratingu TOP Odpovědná firma 2019. Veolia Česká republika získala opět titul TOP Odpovědné velké firmy.

TOP Odpovědná firma 2019 - ocenění v oblasti udržitelného podnikání a odpovědného chování firem - bylo letos uděleno již pošestnácté, v letošním roce nově ve formě ratingu přístupu firem k jednotlivým oblastem udržitelnosti. Rating TOP Odpovědná firma sestavuje aliance BpS - Byznys pro společnost.

Umístění Veolie mezi přední velké firmy podnikající v České republice nás samozřejmě těší. Zároveň vnímáme tento titul jako potvrzení toho, že náš nový směr rozvoje postavený právě na udržitelnosti je správná cesta, komentuje za společnost Veolia ČR Eva Kučerová, ředitelka komunikace a vnějších vztahů pro střední a východní Evropu.
Eva Kučerová
ředitelka komunikace a vnějších vztahů pro střední a východní Evropu
Rating BpS TOP Odpovědná firma sleduje dlouhodobost, jasné cíle, komplexní odpovědný pohled na podnikání přinášející udržitelnost firmám i společnosti. Hlásí se do něj firmy, které chtějí veřejně ukázat, jak se jim daří jednotlivé oblasti naplňovat. Poprvé letos přicházíme s přehledným žebříčkem přístupu firem k odpovědnosti a udržitelnosti v podnikání. Jde o jedinečnou aktivitu svého druhu u nás, kdy chceme nabídnout možnost seznámit se s nejlepšími firmami na trhu a inspirovat ostatní, řekla Pavlína Kalousová, předsedkyně aliance Byznys pro společnost.

Pavlína Kalousová
předsedkyně aliance Byznys pro společnost

Rating TOP Odpovědná firma je komplexním hodnocením přístupu firem k udržitelnému podnikání a CSR. Je sestaven na základě bodového hodnocení 110 kritérií v jednotlivých oblastech odpovědnosti a udržitelnosti firem: strategie, HR a diverzita, dodavatelsko-odběratelský řetězec, životní prostředí a podpora komunit. Celkové hodnocení kombinuje povinné hodnoty benchmarku a bodové hodnocení nezávislých odborníků. Na základě bodových výsledků byl sestaven konečný rating všech TOP Odpovědných firem, které překonaly nastavenou procentuální hranici úspěšnosti. Strategie a projekty přihlášených firem posoudila více než 50členná odborná porota nezávislá na vyhlašovateli ocenění.