Veolia Energie nově vytápí i levý břeh Prahy

Topná sezona je v plném proudu. Některé části na levém břehu Vltavy mají nového dodavatele tepla. Nejen o tom, co tato změna znamená pro dřívější zákazníky Pražské teplárenské, hovoříme s obchodním a marketingovým ředitelem společnosti Veolia pro Českou a Slovenskou republiku Ing. Redou Rahmou.

Co přesně Veolia Energie odkoupila od Pražské teplárenské?
Od 1. června, po schválení antimonopolním úřadem, jsme převzali lokální soustavy zásobování teplem na levém břehu řeky Vltavy, kromě Letné a Holešovic, které nadále vytápí Pražská teplárenská. Veolia Energie koupila dceřinou společnost Pražská teplárenská LPZ, a. s., a přejmenovala ji na Veolia Energie Praha, a. s. V Praze jsme tak nově získali dva centrální zdroje – Veleslavín a Julisku – s navazující distribuční tepelnou sítí. Do našeho portfolia zákazníků přibylo 55 tisíc nových domácností. Průmysl v této oblasti nemáme. Dvacet sedm procent zákazníků představuje komunální a terciární sféra, zbylých sedmdesát tři procent připadá na domácnosti. Celkově zde dodáváme asi 1 900 TJ tepla ročně.

Co se mění pro vaše nové pražské klienty? Zajímá je především cena tepla…
Cena se v příštím roce pro nové klienty zvyšovat nebude. Zákazníci si ovšem často neuvědomují, že není tak důležité, kolik stojí jednotka tepla, ale kolik celkově zaplatí. Pokud se topí neúsporně v neúsporné budově, bude celkový náklad na vytápění a teplou vodu i při levnějším gigajoulu mnohem vyšší. V Praze obecně směřujeme k tomu, aby lidé měli náklady co nejnižší, a chystáme se jim v tom skutečně pomáhat. Už v minulosti jsme podpořili řadu subjektů, například školy, které díky zateplení a modernizaci vytápění ročně ušetří nemalé finanční prostředky. Protože však akvizice proběhla teprve nedávno, jsme ve fázi, kdy je třeba nejprve nový subjekt integrovat do Veolie. Chápeme důležitost komunikace se zákazníky, a proto jsme zahájili první kroky. Například už s první fakturací proběhlo základní seznámení zákazníků s naší skupinou. Sestavili jsme také plán návštěv nejvýznamnějších odběratelů. Určitě máme výhodu, že pražští zákazníci již Veolii dobře znají díky vodárenství. Nyní je ale třeba je více obeznámit s energetickou částí skupiny. Připravujeme dlouhodobou obchodní strategii směrem k zákazníkům, zejména ve vztahu ke kvalitě služeb a jejich zlepšování.

Jaké možnosti mají zákazníci při komunikaci se svým dodavatelem tepla?
Našim zákazníkům jsme k dispozici na naší bezplatné telefonické lince nebo na e-mailu 24 hodin denně, 365 dní v roce. Kromě toho má náš obchodní útvar důležitou součást, která se zabývá péčí o zákazníka. Jsou to odborníci, kteří o naše zákazníky pečují osobně, jsou s nimi v neustálém kontaktu a řeší jejich individuální požadavky. Zákazníci jsou často příjemně překvapeni z našeho osobního přístupu. Úzce také spolupracujeme s útvarem komunikace. V Praze, stejně jako při každé nové akvizici, připravujeme novou kampaň, která naše zákazníky seznámí s tím, kdo o ně nyní pečuje. V souladu s filozofií Veolie to není žádná jednorázová věc.

Trendem jsou dnes tzv. internetové zákaznické služby. Poskytujete některé z nich svým zákazníkům?
Pro zákazníky jsme vytvořili aplikaci D-line, kde mohou online sledovat opravy na teplovodních sítích, najdou tam své faktury i celou historii svého odběrného místa. Mají zdetaké přehled o své spotřebě, všech termínech a datu vyřízení zadaných požadavků atd. Nyní připravujeme její další rozšíření a zlepšení funkčnosti. Chytrá řešení chceme stále víc rozvíjet a každý rok posunout dál. Žijeme v období chytrých telefonů a tabletů, každý chce mít přehled o své spotřebě, být včas upozorněn a dozvědět se, kdy v případě komplikace dojde k řešení, kdy přijede technik apod. To vše bychom chtěli poskytovat
i nově získaným zákazníkům.

Co nového dále chystáte?
Budoucnost patří energetickým službám, a ani my nezůstáváme pozadu. Vzhledem k již proběhlým optimalizacím dodávek tepla se zájem přesouvá na služby. Všichni zákazníci chtějí ve spotřebě šetřit, je to také součástí evropských direktiv, které se dále přepisují do místních zákonů. Naše velká výhoda je v tom, že jsme společnost, která působí i ve vodárenství a odpadech. Je jen málo firem, které umějí nabídnout takto komplexní řešení a zajistit všechny potřeby, ať se týkají energie, včetně tepla, dodávky vody a jejího odkanalizování, a zároveň třeba i nakládání s odpady. Tímto směrem se chceme ubírat. Nabízet synergická řešení a pomáhat hledat úspory. Již dnes tyto souhrnné služby nabízíme průmyslovým podnikům.