Veolia Energie zavedla preventivní opatření proti šíření koronaviru

Skupina Veolia Energie ČR musí ochránit nejen své zaměstnance, ale také zajistit plynulost dodávek tepla pro nemocnice, úřady, školy, firmy a obyvatele. Proto v minulých dnech spustila preventivní opatření v souladu s vlastní interní směrnicí "Epidemický plán" řešící preventivní i krizová opatření pro případ vyhlášení krizového stavu.

Tato opatření jsme konzultovali s Ministerstvem zdravotnictví a Krajskou hygienickou stanicí. Jedná se zejména o zvýšenou frekvenci úklidu úklidovými prostředky s vyšším dezinfekčním účinkem, distribuci dezinfekčních prostředků na ruce do společných prostor. Apelujeme na zaměstnance, aby se chovali zodpovědně a dodržovali pravidla hygieny. Informujeme zaměstnance o rizicích spojených s cestováním a omezili jsme služební cesty zaměstnanců, uvedl Dalibor Pyš, manažer BOZP společnosti Veolia Energie ČR.
Dalibor Pyš
manažer BOZP společnosti Veolia Energie ČR

Firma se také snaží zajistit dostatečné množství filtračních masek pro vlastní potřeby z provozních důvodů, ale i pro možnou zvýšenou potřebu v následujícím období. Cílem je zabránit šíření nákazy, ochránit zaměstnance a zajistit plynulost dodávek tepla a elektřiny odběratelům v oblastech, kde Veolia Energie působí, a to i v případě zhoršení epidemiologické situace.

Vedení průběžně sleduje informace o vývoji situace kolem nového koronaviru z příslušných ministerstev, Krajské hygienické stanice a z krizových štábů v jednotlivých regionech. Dodávky tepelné energie v současné době nejsou ohroženy.