Veolia generálním partnerem Dnů teplárenství a energetiky 2019

V Hradci Králové se konala nejvýznamnější konference v oboru teplárenství v České republice nazvaná Dny teplárenství a energetiky. Skupina Veolia se aktivně zúčastnila jako generální partner letošního 25. ročníku, představila některé své inovativní projekty a zapojila se do diskusí o budoucnosti teplárenství.

Konference ve dnech 24. a 25. dubna 2019 byla tradičně koncipována jako odborné fórum pro zástupce tepláren, technologických firem, samospráv, bytových družstev i společenství vlastníků. S referáty vystoupili zástupci ministerstev, ERÚ, asociací, vysokých škol a partnerských společností.

Veolia Energie ČR na konferenci představila svou strategii energetického využití odpadů, která souvisí s modernizací a ekologizací zdrojů, ale také s přípravami na omezení skládkování. Energetický potenciál směsných komunálních odpadů byl jednoznačně prokázaný, jeho využití je v souladu se Státní energetickou koncepcí a mohl by z části nahradit potřebu uhlí v energetice. „Plán vybudovat v Karviné a Přerově multipalivové kotle nám umožní postupně nahradit fosilní paliva biomasou a tuhými alternativními palivy. Veolia tím zároveň pozitivně přispěje k omezení skládkování odpadů a ochraně životního prostředí,“ uvedl na konferenci Marcel Vrátný, technický ředitel společnosti Veolia Energie ČR. Ve své prezentaci zdůraznil významné snížení emisí z výroby tepla o stovky tun ročně po dokončení zmíněných projektů a důležitost flexibility používaných paliv v teplárenství.

Veolia Energie se prezentovala také v oblasti nových technologií. V loňském roce skupina začala využívat technologii internetu věcí v dispečerských systémech a na konferenci tak mohly zaznít první zkušenosti. Technologii NB-IoT využívá Veolia k nepřetržité kontrole spolehlivosti a bezpečnosti dodávek tepla zákazníkům. Nainstalovala už více než tisícovku inteligentních měřících zařízení v Ostravě a v Praze, které díky každodenním výstupům přispívají ke zefektivnění řízení dodávek a spotřeby energií, čímž pomáhají jak dodavateli, tak odběratelům.

Účastníci Dnů teplárenství a energetiky se shodli na tom, že teplárenství může významně přispět k naplňování klimaticko-energetických cílů České republiky do roku 2030. Nachází se však v obtížné ekonomické situaci a současně od něj legislativa ochrany ovzduší vyžaduje značné investice. Teplárenské sdružení ČR jako pořadatel akce proto apeluje na vládu, aby plnila závazky strategických dokumentů a vytvořila ekonomické podmínky pro modernizaci teplárenství a udržení cen tepla.