Veolia je jedním z hlavních partnerů Týdne France

Týden France 2016 se uskuteční ve dnech 8. - 16. června 2016 v Praze. Po dvou předchozích úspěšných ročnících se Týden France stal trvalou součástí francouzsko-českých vztahů.

Třetí ročník francouzského týdne v Praze Týden France 2016 se i letos koná pod záštitou francouzského velvyslance v České republice pana Jean-Pierra Asvazadouriana.

Akce pořádané v rámci Týdne France 2016 jsou určeny ať už širokému publiku, nebo užšímu kruhu odborníků.  Letošní ročník se ponese v ekonomickém duchu, protože Francouzsko-česká obchodní komora slaví 20. výročí svého vzniku. Francouzsko-české ekonomické fórum vyhodnotí dosavadních 20 let ekonomických vztahů a představí perspektivy další možné francouzsko-české spolupráce, zejména pak v oblasti inovací a výzkumu a vývoje. V době, kdy Francie předsedá klimatické konferenci COP21, chce být Týden France také zeleným týdnem, a proto se uskuteční konference zasvěcená smart cities (inteligentním městům), v rámci které  budou mít zástupci místních samospráv a francouzských a českých podniků příležitost vyměnit si zkušenosti ohledně klimatických změn a hledání řešení.
 

Pro širokou veřejnost je připravena řada akcí. Výjimečně budou 12. června otevřeny prostory Buquoyského paláce s francouzským trhem v jeho zahradě. Dne 10. června se veřejnosti otevřenou dveře Francouzského institutu v Praze, kde bude možnost shlédnout úvodní fotbalový zápas Eura 2016. Významnou akcí bude Noc filozofie, první ročník ve střední Evropě, kterého se zúčastní všechny čtyři země Visegrádu.

Více informací naleznete na oficiálních webových stránkách Týdne France www.tydenfrance.cz