Veolia v České republice zajišťuje znovuvyužití popílku po spalování uhlí

Veolia v České republice zajišťuje znovuvyužití popílku po spalování uhlí pro výrobu materiálů pro cementářský a betonářský průmysl.

Výroba betonu z uhlí
Uhelné elektrárny vyrábějí více než polovinu elektřiny, která se v České republice spotřebuje. Vedlejším produktem tohoto způsobu výroby je popílek – nehořlavé jemné částice, které z kotle vyletují během hoření v proudu spalin. Popílek obsahuje značné množství oxidu křemičitého (amorfního i krystalického), oxid hlinitý a oxid vápenatý. Dobrou zprávou je, že tyto vedlejší produkty jsou z větší části opětovně využitelné. Lze využít jeho pucolánových vlastností, tedy že ve spojení s vodou a za přítomnosti vápna může být popílek přísadou cementu. To zlepšuje jak jeho hydraulicitu (schopnost cementu tvrdnout po smísení s vodou), tak texturu. Navíc takto vzniklý beton je odolnější a trvanlivější – a současně se uplatňuje přístup zaměřený na udržitelný rozvoj.

Silnice z popílku
Materiály vyrobené z recyklovaného popílku lze využít ve stavebnictví a při výstavbě silnic jako samonivelační hmoty či povrchy vozovek. Veolia zpracovává téměř 370 000 tun vedlejších produktů po spalování uhlí v České republice. Skupina tak v zemi přispívá ke snižování objemu skládkovaných odpadů, a tím i k ochraně životního prostředí. Recyklace popílku umožňuje lokální výrobu cementu a betonu a omezování uhlíkové stopy, kterou výroba těchto materiálů zanechává. Tento prospěšný koloběh pak pokračuje v čase i nadále, jelikož beton je recyklovatelný a lze jej využít např. jako kamenivo v zakládkách nových staveb.