Veolia v Taškentu získala zakázku na provozování, údržbu a správu soustavy centrálního zásobování teplem

Skupina Veolia uzavřela 30letou koncesní smlouvu o provozování, údržbě a správě soustavy centrálního zásobování teplem v uzbeckém Taškentu. Jedná se o vůbec první zakázku, kterou Veolia v této zemi získala.

Taškent je se 2,5 miliony obyvatel hlavním a zároveň největším městem Uzbekistánu. Ve vlastnictví má největší síť dálkového tepla, která zásobuje teplem a teplou užitkovou vodou zhruba 1,2 milionu obyvatel, tj. téměř polovinu populace města. Soustavu tvoří 1 926 km potrubí, z nichž 73 % je uloženo v zemi. Veolia bude odpovědná za provoz celé soustavy, přičemž za 30 let trvání zakázky by její tržby měly dosáhnout 13,4 mld. eur.

Zakázka je v Uzbekistánu první svého druhu a opírá se o partnerství veřejného a soukromého sektoru. 

„Úspěch v Taškentu je pro Veolii prvním krokem do Uzbekistánu. Správa sítí dálkového tepla pro zákazníky z řad měst a obcí je jednou z hlavních priorit našeho rozvoje ve střední a východní Evropě. Těší mě, že budeme ode dneška poskytovat tyto služby v dalším hlavním městě tohoto strategicky významného regionu,“ prohlásil
Philippe Guitard
ředitel Veolia pro střední a východní Evropu

Veolia bude po dobu 30 let zajišťovat:

  • provoz a údržbu zařízení soustavy dálkového tepla a teplé užitkové vody,
  • posouzení stavu soustavy dálkového tepla a teplé užitkové vody s cílem určit potřebu investic,
  • financování provozního majetku,
  • projektové řízení.

V průběhu prvních dvou let bude též realizován pilotní projekt modernizace tepelného hospodářství ve dvou čtvrtích metropole. Po jeho dokončení bude zahájen program modernizace, který se bude týkat celého města.