Veolia zajišťuje recyklaci slavného červeného koberce z filmového festivalu v Cannes

Veolia má každoročně za úkol zajistit recyklaci 1 500 tun odpadů vyprodukovaných ve Festivalovém a kongresovém paláci (SEMEC) v Cannes. V průběhu a po skončení vyhlášeného filmového festivalu, který toto přímořské letovisko každoročně hostí, zajišťuje naše skupina i recyklaci slavného červeného koberce, technických koberců, papírového, dřevěného, skleněného a plastového odpadu. Cílem je dosáhnout 100% recyklace.

Festivalový palác se snaží o dodržování zásad udržitelného rozvoje a v současnosti s pomocí Veolie recykluje 80 % všech odpadů. Díky takto vysoké míře recyklace se podařilo překonat cíl vytyčený sdružením „Grenelle Environnement“ [1] a získat čtyři různé certifikáty [2] .
 

Nový život slavného červeného koberce

Během každoročního květnového filmového festivalu se červený koberec i další koberce ve Festivalovém paláci vyměňují průměrně dvakrát denně. Veolia každoročně posílá 80 tun koberců do třídírny ve městě Carros ležícím severně od Nice. Polypropylenová vlákna, z nichž jsou koberce vyrobeny, se pak změní na pelety, které slouží jako sekundární surovina při výrobě průmyslových obalů či dopravních značek, ale také v automobilovém a potravinářském průmyslu.
 

„Tyto koberce posíláme do třídicího střediska v Carrosu, kde se dále zpracovávají. Třídění se provádí proto, aby se odstranily nečistoty. Následně se koberce zabalí a odešlou do závodu v Itálii, tam se koberce zpracovávají, extrudují a mění se na polypropylenové korálky, “ říká Nicolas Pont, ředitel pro odpadové technologie závodu Veolie pro francouzské středomoří.

 

Několik čísel o festivalovém paláci

1 500 tun odpadu za rok
898 tun průmyslových odpadů recyklováno v závodě Veolie ve Valazuru,
319 tun dřeva kategorie B recyklováno v závodě Villeuneuve-Loubet a následně opětovně využito při výrobě papíru a buničiny ve Francii i jinde v Evropě,
110 tun papíru a kartónu zpracováno ve třídírně Carros.
 

Pro 100% recyklaci odpadů:

- Celoroční zajištění kontejnerů a popelářských vozů pro účely pořádání akcí (stavba a demontáž dekorací a nábytku), a stacionárního kompaktoru
- třídění u zdroje odpadu a instruování vystavujících a organizátorů k omezování množství odpadů
- nepřetržitá služba 24/7
- recyklace bioodpadu z restauračních provozů
- recyklace a opakované využití železného šrotu, plastových fólií a hliníkových dekorací.

 
[1] Francouzské zákony stanovují povinnou 75% hranici pro recyklaci běžného odpadu produkovaného podniky (s výjimkou veřejných prací a budov, zemědělství, potravinářství a speciálních činností). [2] ISO 14001 v roce 2004, OHSAS 18001 v roce 2007, ISO 9001 v roce 2008, a ISO 26000 v roce 2012.