Veolia získala druhé místo v žebříčku indexu udržitelnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI) v odvětví sdružených energetických a vodohospodářských služeb (Multi and Water Utilities) pro rok 2019

Již třetí rok za sebou byla skupina Veolia zařazena do hodnocení podle indexů udržitelného rozvoje DJSI a získala druhé místo mezi 41 podniky v odvětví sdružených a vodohospodářských služeb. Jedná se o uznání vedoucího postavení skupiny v oblasti udržitelného rozvoje. 

Indexy DJSI založené na metodice hodnocení společnosti RobecoSAM představují referenční hodnoty pro chování podniků v oblasti udržitelného rozvoje. Každoročně jsou podniky z 61 odvětví podrobeny důkladnému zkoumání pomocí 600 ukazatelů a ty nejlepší z nich jsou vybírány na základě dosažených ekonomických, ekologických, společenských a sociálních kritérií. Pro tyto podniky se jedná o potvrzení, že se zařadily mezi subjekty nejlépe schopné zvládat a předvídat výzvy a příležitosti v oblasti udržitelného rozvoje.

Druhé místo v žebříčku DJSI za rok 2019 je skutečným uznáním trvalé angažovanosti Veolie a jejích zaměstnanců v oblasti environmentální, sociální a společenské odpovědnosti. Je to závazek, který nyní tvoří součást Podstaty skupiny (Raison d’être), která byla schválena na zasedání valné hromady 18. dubna tohoto roku. Veolia byla poprvé zařazena do hodnocení v žebříčcích DJSI v roce 2017.

Z každého odvětví se vybírá pouze 10 % největších světových podniků: v roce 2019 se v odvětví sdružených energetických a vodohospodářských služeb umístilo 5 podniků v žebříčku DJSI World a 4 v žebříčku DJSI Europe.

 

Nová kritéria v roce 2019

Indexy DJSI jsou společnou iniciativou společností S&P Dow Jones Indices, celosvětové databáze pro potřeby finančních trhů, a společnosti RobecoSAM, která se specializuje na udržitelné investice a prosazuje používání environmentálních, sociálních a manažerských kritérií při řízení podniků (tzv. ESG kritéria).

Společnost RobecoSAM sestavuje jednu z nejúplnějších databází v oblast udržitelného rozvoje na základě svých každoročních analýz kritérií ESG nazvaných Corporate Sustainability Assessment (CSA) – hodnocení udržitelnosti podniků, které zkoumají více než 4 700 firem kótovaných na burze. V roce 2019 byla pří hodnocení CSA ještě více posílena kritéria „zabezpečení informací, kybernetická bezpečnost a dostupnost informačních systémů“ a „ochrana důvěrných údajů“ z důvodu jejich rostoucího významu pro investory.