Veolia získala prestižní ocenění za podporu biodiverzity v areálech

Skupina Veolia získala za svůj přístup k podpoře biodiverzity jednu z nejprestižnějších cen za trvale udržitelné podnikání v České republice.

Ocenění TOP Odpovědná firma za projekt roku v tematické kategorii LEADER V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ převzal v rámci slavnostního galavečera v pražské La Fabrice Ing. Bohdan Soukup, Ph.D., MBA - technický a provozní ředitel pro Českou a Slovenskou republiku. Při udělování ocenění porota posuzuje především kvalitu strategie, inovativnost projektů a systematický přístup. 
 

Foto: Filip Singer, Byznys pro společnost; cenu předávala Hana Zmítková, Tetra Pak Česká republika.
Cílem oceněného projektu je podpora rozmanitosti přírodních druhů - monitoring a vyhodnocování vlivu činnosti na místní ekosystémy a implementace opatření pro zachování biodiverzity. Veolia dlouhodobě spolupracuje s Českým svazem ochránců přírody (ČSOP), ve spolupráci s nímž bylo od roku 2015 realizováno posouzení zaměřené na návrh opatření na podporu biodiverzity již v 18 areálech skupiny Veolia. V návaznosti na tato posouzení jsou v těchto areálech realizována opatření, která podporují přírodní rozmanitost mnoha různými způsoby.
 
Veolia získala také bronzový certifikát v kategorii TOP Odpovědná velká firma za svoji komplexní strategii ve všech oblastech CSR.
 
TOP Odpovědná firma je cena platformy Byznys pro společnost, která se dlouhodobě věnuje komplexnímu oceňování firem v klíčových oblastech společenské odpovědnosti a udržitelného podnikání. Přihlášené projekty zhodnotila odborná nezávislá komise, složená ze zástupců komerčního i neziskového sektoru, státní správy, expertů a významných osobností, které se aktivně podílejí na rozvoji odpovědného podnikání v ČR. Právě nezávislost poroty zaručuje, že značka TOP Odpovědná firma je garancí objektivního a zároveň prestižního ocenění CSR aktivit v ČR.
 
PDF
Zlatý certifikát Leader v životním prostředí (58.84 KB)
PDF
Bronzový certifikát Top odpovědná velká firma (37.38 KB)