Víte už, jaké rostliny najdete ve vašem městě?

V projektu Tajný život města bylo v květnu a červnu opravdu rušno. Školní týmy měly další důležitý úkol. Uspořádat komunikační kampaň, ve které přírodní rozmanitost svého města, obce či okolí představí široké veřejnosti.

Musíme přiznat, že bylo opravdu těžké vybrat pouze 3 školy, které za to oceníme. Školní týmy mohly popustit uzdu své fantazii a nechat se vést na kreativní vlně. Uspořádaly třeba výtvarnou a fotografickou soutěž, jiné se více zaměřily na šíření badatelsky orientované výuky mezi své kolegy a spolužáky. Velkým objevem pro nás byl skrytý filmařský a herecký talent zapojených dětí. V rámci projektu vznikla spousta zajímavých videí, která jsou ke zhlédnutí na YouTube. Zapojené školy se také se svými příspěvky objevily v regionálním tisku a televizi, a staly se tak místními celebritami. Dokonce máme z projektu krásné výstupy v podobě stolní hry nebo pexesa rostlin.

Opravdu to nebylo jednoduché, ale nakonec jsme jako tři nejlepší týmy prvního ročníku vybrali následující školy. Tyto školní týmy se v září setkají v rámci třídenního kurzu s vítězi slovenského kola ve slovenském environmentálním centru Zaježová.

ZŠ Milín za zapojení celé školy a bezmála poloviny města, za velký rozptyl aktivit a za nezdolnou vůli a energii, se kterou paní učitelka šíří badatelský virus mezi své kolegy.

Wichterlovo gymnázium Ostrava za propracovanou kampaň, velmi kvalitní fotografie a zapojení opravdu široké veřejnosti. Za ukázkové využití síly moderních medií jako jsou Facebook a YouTube. Za to, že se nebáli a šli s kůží doslova na trh. V neposlední řadě za přístup paní učitelky, která se nebojí nových technologií ani inovací a rozhodla se díky projektu pozměnit vzdělávací plány pro nižší ročníky a zařadit využívání aplikace PlantNet ve výuce.

Hradec Králové - Štefcova za širokou škálu aktivit, za systematickou práci, krásné výstupy v podobě obrazů a kvalitních fotek a také za velkou mediální kampaň, která vyústila reportáží pro Českou televizi.

Moc děkujeme nejen těm oceněným, ale i všem ostatním zapojeným školám za obrovský kus práce, který s dětmi odvedly. A také za to, že pomáhají naplnit databázi rostlin a rozšiřovat povědomí o aplikaci PlantNet.  

http://tajnyzivotmesta.cz/