Začala rekonstrukce podchodu a potrubí v Karviné

Společnost Veolia Energie ČR zahájila rekonstrukci podchodu s horkovodním potrubím u kruhového objezdu u obchodního centra Kaufland v Karviné-Hranicích. Proběhne s maximální ohleduplností vůči obyvatelům města, budou však zapotřebí dvě přerušení dodávek tepla.


Načasování bylo zvoleno v návaznosti na opravy ulice Žižkova. Rekonstrukce proběhne v termínu od 18. března do 30. dubna 2019 a je koordinovaná s příslušnými útvary Magistrátu města Karviné i společností STRABAG, která opravuje komunikaci. 


Podchod (č. 827) s potrubím 2 x DN 250 v délce cca 35 m zde svému účelu spolehlivě sloužil od roku 1977 a v současnosti už svým stavem nevyhovuje zvýšené frekvenci dopravy a zátěži projíždějících vozidel.


Při rekonstrukci bude provedena technicky náročná kompletní demontáž průlezného horkovodního kanálu, následovat bude instalace nových, již vyrobených prefabrikovaných železobetonových rámů a zároveň vložení nového horkovodního potrubí 2x DN 250.


Pro rekonstrukci podchodu budou potřeba 2 odstávky v dodávce tepla, vždy v trvání cca 16-ti hodin, pro lokalitu Karviná-Hranice, ohraničenou ulicemi: Žižkova, Leonovova, Rudé armády a Čsl. armády. Přesné termíny a doba trvání odstávek budou uvedeny na webových stránkách  www.vecr.cz a smluvní odběratelé budou informováni prostřednictvím naši Zákaznické linky (800 800 860).


Děkujeme za pochopení vzniklé situace. Za dočasné přerušení dodávek tepla a komplikace v dopravě se omlouváme.