Zaměstnanci Veolie Energie získali půl milionu na realizaci veřejně prospěšných činností v rámci programu MiNiGRANTY 2016

Zaměstnanci skupiny Veolia Energie v ČR využili další ročník MiNiGRANTŮ, aby zrealizovali veřejně prospěšné činnosti, kterým se věnují ve svém volném čase. Dne 8. září jim byly ve Velkém sále Elektrárny Třebovice předány symbolické šeky Nadačního fondu Veolia.

Projekt MiNiGRANTY existuje v rámci skupiny Veolia již devátým rokem a zaměstnanci skupiny Veolia Energie měli letos možnost se do projektu zapojit již posedmé. MiNiGRANTY se mezi zaměstnanci těší velké oblibě, což potvrzuje i fakt, že Nadační fond Veolia obdržel v tomto roce 83 žádostí od zaměstnanců energetické divize. Správní rada schválila podporu 24 z nich a na jejich realizaci vymezila částku půl milionu korun. Rozhodujícím kritériem pro přidělení příspěvku žadatelům je přínos projektu a míra osobního zapojení zaměstnance. Finanční částky na podpořené projekty putují v tomto roce především do Moravskoslezského a Olomouckého kraje.
 

„Skupina Veolia Energie v ČR se snaží prostřednictvím projektu MiNiGRANTY podávat pomocnou ruku tam, kde je to zapotřebí. Jelikož dobrých skutků není nikdy dost, jsme hrdí na naše zaměstnance, kteří se dobrovolně zapojují do různých veřejně prospěšných aktivit, a tím směřují svou pomoc potřebným,“ uvedl generální ředitel skupiny Veolia Energie v České republice Josef Novák.

Slavnostní předávání symbolických šeků proběhlo ve Velkém sále Elektrárny Třebovice za přítomnosti zaměstnanců a zástupců organizací, v jejichž prospěch je finanční částka určena. Na podporu MiNiGRANTŮ svých zaměstnanců vynaložila již skupina Veolia Energie v předchozích šesti letech částku 3,3 miliony korun. Mezi úspěšnými projekty v tomto roce převažují nejrůznější volnočasové aktivity, sportovní aktivity a aktivity zaměřené na znevýhodněné skupiny.

Více informací o programu MiNiGRANTY se dozvíte na webových stránkách Nadačního fondu Veolia www.nfveolia.cz.