Zaměstnanci Veolie poprvé společně darovali krev

Skupina Veolia navázala spolupráci s Krevním centrem Fakultní nemocnice Ostrava s cílem rozšířit okruh dárců krve z řad zaměstnanců a podpořit tak myšlenku důležitosti ochrany zdraví. V úterý 15. října v ostravské nemocnici společně darovalo krev prvních 11 dobrovolníků z ředitelství společnosti. 

V rámci týdne zdraví a bezpečnosti jsme informovali zaměstnance na ředitelství o možnosti společně darovat krev. Těší nás, že se našli zájemci a první kolo vyšlo. Rádi bychom rozšířili tuto aktivitu na další provozy, regiony a dceřiné společnosti, řekla
Lenka Kviatkovská
personální manažerka společnosti Veolia Energie ČR

Nápad přišel od zaměstnankyně právního útvaru Veroniky Gajzlerové, která patří mezi pravidelné dárce už od svých 18 let. 

Krev se potřebuje v nemocnicích neustále a dárců není nikdy dost. Chtěla jsem pomoct Krevnímu centru v Ostravě a získat pro dobrou věc kolegy z firmy, protože vím, že to není nic složitého ani bolestivého. Samotný odběr trvá jen pár minut, vysvětlila
Veronika Gajzlerová
právní útvar

Zároveň nabízí pomocnou ruku i ostatním, kteří by měli o dárcovství zájem, ale mají nějaké obavy. Zkušeným dárcem, který se ke skupině přidal, byl Petr Peikl (z útvaru správa majetku), který zároveň v Krevním centru dostal od Českého červeného kříže bronzovou medaili Prof. MUDr. Jana Janského za 10 odběrů.

Mezi prvními 11 dobrovolníky ale převažovali ti, kteří darovali nejcennější tekutinu na světě vůbec poprvé. Například Petra Výletová z útvaru lidských zdrojů popsala své pocity takto:

Uvažovala jsem o tom už několikrát, ale sama jsem se neodhodlala jít darovat, chyběl mi nějaký impuls. Teď mohu potvrdit, že to proběhlo docela hladce a v příjemné atmosféře. Z odběru jsem strach neměla, ale měla jsem obavy, že mě z nějakého důvodu odmítnou.
Petra Výletová
útvar lidských zdrojů

To se opravdu občas stává, například po nějaké nemoci, zahraniční cestě, užívání antibiotik nebo při nízkém obsahu některé složky krve. Před každým odběrem proto zájemce prochází základním vyšetřením a vyplňuje dotazník o svém zdravotním stavu.

Návštěva zaměstnanců společnosti Veolia Energie ČR po odběrech a krátkém odpočinku pokračovala ještě prohlídkou zázemí, kde se krev zpracovává a uchovává. Krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava patří mezi jedno z největších zařízení transfuzního lékařství/transfuzní služby v České republice. Nahlédnout do jeho zázemí, které není veřejnosti běžně přístupné, bylo silným zážitkem. Paní Naděžda Kalužová z Krevního centra popsala skupině celý proces a velmi ochotně odpovídala na otázky. Připomněla i důležitost darování krve a jejich složek pro záchranu lidských životů. 

Vždy nás těší, když se podaří získat nějakou firmu a její zaměstnance. I na počátku 21. století je lidská krev nenahraditelnou živou tekutinou. Samozřejmě dárci mohou přijít individuálně, ale kolegové z práce se vzájemně podporují a čas strávený čekáním jim společně rychleji a příjemně uběhne, řekla paní Naděžda Kalužová z Krevního centra FNO.
Naděžda Kalužová
z Krevního centra FNO

Vedení společnosti Veolia Energie ČR děkuje všem účastníkům prvního společného darování krve za jejich odvahu a vstřícnost pomáhat druhým.