Aktuality

aktuality
V polovině je výstavba nového kanalizačního sběrače na pražském Jarově. Práce začaly v říjnu 2015 a skončí na konci příštího roku.
aktuality
S blížícími se nejkrásnějšími svátky roku můžeme již pomalu nasávat předvánoční atmosféru na každém kroku. Středočeské vodárny připravily jak pro svoje zaměstnance, tak i pro návštěvníky vodárny v pondělí 21. listopadu v prostorách recepce vodárny prodejní akci s názvem „Slunce přichází s adventem do vodárny“. Klienti chráněné dílny a speciální základní školy Nadačního fondu Slunce pro všechny zde již po osmé prodávali svoje výrobky.
aktuality
S nástupem zimního období a teplotami klesajícími pod bod mrazu doporučujeme našim odběratelům, aby řádné zabezpečili své vodoměry.
aktuality
​I podzimní měsíce jsou vhodnou dobou na to, abychom pečovali o životní prostředí, a to nejlépe přímo ve městě, ve kterém žijeme. V rámci nové ekologické soutěže Dárek pro naše město budou mít žáci 4.-5. tříd ZŠ v Havířově možnost obdarovat své město a přírodu v něm nejrůznějšími dobrými skutky.
aktuality
Pražský veřejný prostor obohatilo v letošním roce nové pítko ve tvaru písmene „P“, konkrétně na Ortenově náměstí v Praze 7. Další pítka by se v ulicích metropole mohla objevit v průběhu příštího roku, a to i za finanční pomoci Pražských vodovodů a kanalizací.
aktuality
Skupina Veolia získala za svůj přístup k podpoře biodiverzity jednu z nejprestižnějších cen za trvale udržitelné podnikání v České republice.
aktuality
Ochrana kritické vodohospodářské infrastruktury a prověření postupů a vzájemné komunikace je hlavním cílem takticko-štábního cvičení pod názvem „Útok 2016“. V jeho rámci dojde v úterý 18. října k modelovému bezpečnostnímu incidentu – teroristickému útoku s proniknutím útočníka do vodojemu s cílem kontaminovat akumulovanou pitnou vodou.
aktuality
Soutěž „Dárek pro Zemi“ vyhrála 3. – 5. třída ZŠ Čtyřlístek a jako odměnu si vybrala výlet do zábavního parku v Německu.
aktuality
Nadační fond Veolia je od roku 2008 generální partner mezinárodní kampaně Ukliďme svět. Letos jsme podpořili kampaň nejen finančním darem, ale také zorganizováním dvou úklidových akcí za účasti zaměstnanců skupiny Veolia.