Aktuality

aktuality
Na konci května jsme se společně s Českým svazem ochránců přírody vypravili do dalšího areálu divize ENERGIE za účelem posouzení místní biodiverzity.
aktuality
Padesát tisíc korun pro obecně prospěšnou společnost Asistence vynesla sportovně charitativní akce Káranský vodovodník, která měla premiéru o uplynulém víkendu.
aktuality
Veolia připravuje vedlejší energetický produkt po spalování uhlí v Elektrárně-Třebovice k opětovnému využití pro výrobu průmyslových abrazivních materiálů.
aktuality
Pražské vodovody a kanalizace (PVK) připravily pro fanoušky vodárenství, cyklistiky a pěší turistiky sportovně charitativní akci pod názvem Káranský vodovodník.
aktuality
Koncem dubna 2017 spustily vodárenské společnosti skupiny Veolia pro zákazníky nový zákaznický portál a pro všechny spotřebitele také novou mobilní aplikaci pod jednotným názvem Moje Veolia.
aktuality
Koncem března letošního roku jsme začali realizovat opatření na podporu přírodní rozmanitosti v areálu Elektrárny Třebovice a Teplárny Přívoz v Ostravě. V první etapě jsme instalovali celkem třicet ptačích budek a zavěsili pět hmyzích domků.


aktuality
Pražská stoková síť je pod stálým drobnohledem. Pražské vodovody a kanalizace (PVK) v rámci preventivního průzkumu v loňském roce prohlédly 141 kilometrů kanalizace a zrevidovaly 2 854 vstupních šachet a objektů na stokové síti.
aktuality
Prostřednictvím letošního Světového dne vody upozornily organizace zabývající se životním prostředím a vodohospodářstvím na skutečnost, že 80 % odpadních vod, které lidstvo celkově vyprodukuje, se vrací do přírody zpět, ovšem bez jakékoli úpravy či využití.
aktuality
Skupina Veolia se přihlásila k principům cirkulární ekonomiky a udržitelného rozvoje a přispívá k jejich osvětě, a to nejen v souvislosti se svým podnikáním, ale i s činnostmi běžného života. Proto jsme mezi zaměstnanci uspořádali sbírku nepotřebného oblečení a zajistili jeho znovuvyužití a recyklaci ve spolupráci s Nadačním fondem Veolia a organizacemi Borůvka Praha o.p.s v Praze a Moment ČR o.p.s. v Ostravě.