Aktuality

aktuality
Modernizace energetických zařízení, jejich provoz a údržba, materiály pro energetiku či výrobní technologie budou tématem 8. ročníku odborného semináře Den pro kotle 2017. Seminář se uskuteční 12. dubna od 9.00 do 14.45 hod. v prostorách konferenčního sálu Elektrárny Třebovice v Ostravě.
aktuality
Pražské vodovody a kanalizace (PVK) odstartovaly začátkem dubna plošnou deratizaci stokové sítě ve vybraných lokalitách metropole. Akce potrvá až do konce října.
aktuality
„Ani ve vodárenství, stejně jako v energetice či jiných sítích, které tvoří infrastrukturu, se v budoucnu nemůžeme bez smart technologií obejít,“ říká Bohdan Soukup, technický a provozní ředitel Veolie pro ČR a SR. „K dispozici už je jich velké množství a řadu z nich začíná společnost Veolia využívat. Postupně je zdokonalujeme podle toho, jak si to vyžaduje provozní praxe, zákazníci nebo nové legislativní předpisy.“
aktuality
V roce 1993 Valné shromáždění OSN vyhlásilo 22. březen jako Světový den vody. Ústředním tématem letošního Světového dne vody 2017 je „Waste Water“ - Odpadní voda.
aktuality
Je na obcích, aby si zvolily, jaký model správy vodovodní sítě jim vyhovuje. My nabízíme odbornost, zkušenosti, kvalitu a úspory z rozsahu, říká technický ředitel skupiny VEOLIA pro střední a východní Evropu Pavel Chudoba v rozhovoru pro magazín Reportér.
aktuality
Tento týden jsme společně s organizací TEREZA spustili nový environmentální projekt pro školy TAJNÝ ŽIVOT MĚSTA. V rámci tohoto společného česko-slovenského projektu budou žáci a učitelé zkoumat přírodní rozmanitost městského prostředí.
aktuality
Od 1. ledna 2017 zajišťuje Veolia Komodity ČR dodávky elektřiny studentským kolejím Vysokého učení technického v Brně, které se pravidelně řadí mezi nejlepší univerzity na světě.
aktuality
Zatímco většina obyvatel by mohla vnímat vysoké kouřící komíny tepláren jako jednu z příčin současné smogové situace, opak je pravdou. Většina z nich totiž spaliny vypouští do nadinverzních vrstev, tedy nad pomyslnou pokličku inverze. Navíc tyto zdroje nahrazují tisíce lokálních topenišť, jejichž komíny by chrlily tuny prachu přímo do ulic a ještě více by zhoršovaly již tak nepříznivou situaci s kvalitou ovzduší na většině území České republiky.
aktuality
Poprvé v historii klesly ztráty vody v pražské vodovodní síti pod 15 %. V loňském roce dosáhly 14,2 %, o rok dříve to bylo 17,6 %.