Aktuality

aktuality
U příležitosti světového Dne Země jsme s vítězi loňské soutěže Škola do přírody navštívili Vodní dům. Děti s plným nasazením absolvovaly jeden z výukových programů, které má Vodní dům připraveny pro malé návštěvníky. Dozvěděly se spoustu užitečných informací o vodních biotopech a vodních živočiších, které si pak ještě doplnily prozkoumáváním interaktivní expozice Vodního domu. Společně jsme se podívali také na hráz, odkud byl krásný výhled na celé vodní dílo Švihov (Želivka).
aktuality
V kategorii Právo technologické, IT a komunikací získal ocenění Podnikový právník 2016 Jan Hrabák, ředitel právního úseku skupiny Veolia Česká republika. Ocenění převzal na slavnostním večeru, kde byli vyhlášení vítězové sedmi tradičních kategorií. Prestižní akce organizovaná Unií podnikových právníků ČR se konala už popáté.
aktuality
Dne 14. dubna 2016 se v areálu Elektrárny Třebovice uskutečnil již sedmý ročník Dne pro kotle. Tradiční setkání odborníků na teplárenství a energetiku pořádala společnost AmpluServis. Akce se zúčastnili nejen zástupci výrobců a dodavatelů technologií, ale také představitelé technických vysokých škol.
aktuality
Pražské vodovody a kanalizace, a. s. (PVK) jako první vodárenská společnost v České republice v letošním březnu úspěšně absolvovala certifikační audit systému energetického managementu podle normy ČSN EN ISO 50001.
aktuality
Světový den vody si připomínáme vždy 22. března, a to již od roku 1993, kdy ho vyhlásila OSN. Mottem letošního dne vody je „Water and Jobs“ (Voda a pracovní místa). Ještě nejsou v dnešní době miliony lidí, kteří pracují v oblasti vodohospodářství dostatečně oceněny a navíc jsou ohrožena jejich základní práva. V tomto duchu se ponesou různé workshopy a konference, konané u příležitosti dne vody.
aktuality
Veolia pořádá prostřednictvím své dceřiné společnosti AmpluServis již VII. ročník odborného semináře Den pro kotle, který proběhne 14. dubna 2016 v Elektrárně Třebovice.
aktuality
Na titul Projekt roku 2015 TS ČR v kategorii Modernizace a rozvoj soustav zásobování teplem byly nominovány dva projekty skupiny Veolia Energie: projekt Zvýšení komfortu zákazníků při dodávce tepla v Olomouci od společnosti OLTERM & TD Olomouc a projekt Nová připojení průmyslových partnerů v Havířově a Krnově od společnosti Veolia Energie ČR.
aktuality
Světový den vody si připomínáme vždy 22. března, a to již od roku 1993, kdy ho vyhlásila OSN. Mottem letošního dne vody je „Water and Jobs“ (Voda a pracovní místa).
aktuality
Veolia v České republice zajišťuje znovuvyužití popílku po spalování uhlí pro výrobu materiálů pro cementářský a betonářský průmysl.