Informace pro dodavatele

PDF
BOZP Povolení k práci (346.77 KB)
PDF
BOZP Zápis o předání a převzetí staveniště pracoviště (171.07 KB)
PDF
Informování se o rizicích (130.83 KB)
PDF
Pokyny pro dodavatele (330.06 KB)
PDF
VP10_P26_Vnášená rizika Recovera (161.92 KB)
PDF
Všeobecné obchodní podmínky objednatele společnosti Recovera Facility a.s. (508.32 KB)
PDF
General Terms and Conditions for Suppliers of Goods and Services, Recovera Facility a.s (572.85 KB)
PDF
Všeobecné obchodní podmínky objednatele společnosti Recovera Využití zdrojů a.s. (508.06 KB)
PDF
General Terms and Conditions for Suppliers of Goods and Services, Recovera Využití zdrojů a.s. (575.96 KB)
PDF
Všeobecné obchodní podmínky společnosti Recovera Technický servis s.r.o. (507.93 KB)
PDF
General Terms and Conditions for Suppliers of Goods and Services, Recovera Technický servis s.r.o. (572.22 KB)