Kariéra

Naše personální politika

Celosvětově zaměstnává skupina Veolia v oblasti vodohospodářství, energetiky a odpadových služeb více než 174 tisíc zaměstnanců, v České republice  6 800 zaměstnanců.  

                        > Náš přístup k péči o zaměstnance je úzce propojen se základními hodnotami celé skupiny.
                        > Uvědomujeme si, že  jen s motivovanými a spokojenými zaměstnanci můžeme plnit přání zákazníků k jejich plné spokojenosti.
                        > Klademe velký důraz na kvalitní a efektivní spolupráci se zaměstnanci.
                        > Podporujeme a iniciujeme angažovanost našich zaměstnanců v oblasti společenské odpovědnosti, udržitelného rozvoje a péče
                                 o přírodní zdroje. 

Nase personalni politika - uklizeci den

Naši zaměstnanci se již pravidelně účastní úklidové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko.

Nase personalni politika - minigranty

Každý rok přispíváme našim zaměstnancům na jejich veřejně prospěšné aktivity v rámci programu MiNiGRANTY.

Nase personalni politika - vznik novych pracovnich mist

Našimi zaměstnanci jsou dobrovolnými garanty projektů Nadačního fondu Veolia na podporu vzniku nových pracovních míst.

 

Spokojenost a dobré pracovní podmínky našich zaměstnanců jsou pro nás naprostou prioritou, je pro nás důležité, aby naši zaměstnanci pracovali ve zdravém a bezpečném prostředí. Zároveň usilujeme o spravedlivé a férové odměňování a rovný přístup ke všem našim zaměstnancům. V této souvislosti klademe důraz na sociální soudržnost a stabilitu. Velkou pozornost věnujeme také kvalitě sociálního dialogu s orgány zastupujícími zaměstnance, jakož i respektování diverzity, principu rovných příležitostí a boje proti všem formám diskriminace. Více o naší strategii v oblasti Společenské odpovědnosti zde

 

Lidé ve vodohospodářství
Zajištění pitné vody a její dodávka lidem přináší práci přímo i nepřímo. Abychom vám ukázali, jak různorodá je práce ve vodohospodářství, rozhod...

Lidé v energetice
U nás nenajdete jen uhelný prach a spoustu potrubí. Podívejte se na náš klip, ve kterém vás naši roztančení zaměstnanci provedou provozem Elektrá...