Spolupráce se školami a studenty

 • Vytváření studijních programů šitých na míru
 • Vyhledávání a podpora talentovaných studentů
 • Odborné vedení bakalářských a diplomových prací
 • Studijní stáže a odborná praxe v rámci společností skupiny Veolia Energie v ČR
 • Další vzdělávání pro stávající zaměstnance
 • Spoluúčast odborníků Veolie na výuce, ve zkušebních komisích, ve statutárních orgánech škol
 • Prezentace společnosti Veolia jako perspektivního zaměstnavatele formou exkurzí, dne otevřených dveří, přednášek, prezentací atd.
 • Spolupráce při společných prezentacích a pořádání dalších akcí
 • Vzájemná spolupráce v oblasti výzkumu
 • Expertní spolupráce
 • Nastartujeme Váš profesní růst a kariéru
 • Umožníme Vám absolvovat během studia pracovní stáž či praxi v rámci společností skupiny Veolia Energie v ČR
 • Za stáž nebo dobře zpracovaný projekt budete odměněni
 • Poskytneme Vám podporu pří tvorbě bakalářských a diplomových prací
 • Podpoříme ty z Vás, kteří projeví mimořádný talent
 • Budeme se podílet na Vašem dalším rozvoji
 • Nadšení a ochotu pracovat
 • Schopnost rozvíjet se
 • Nové nápady a kreativitu
 • Zájem o danou problematiku
 • Schopnost využít svých znalostí v praxi v rámci studijních stáží, odborných praxí či zpracování diplomových prací
 • Zajímavou a samostatnou práci
 • Zázemí silné a prosperující společnosti
 • Možnost profesního růstu a osobního rozvoje
 • Podporu odborného i jazykového vzdělávání
 • Motivující ohodnocení odpovídající kvalitě odvedené práce
 • Příležitost cestovat a poznat práci v nadnárodním koncernu
 • Mimořádné zaměstnanecké benefity
 • Ukončené vzdělání
 • Schopnost týmové práce
 • Iniciativu
 • Vysoké pracovní nasazení a vytrvalost
 • Zájem učit se a pracovat na svém osobním i profesním rozvoji

Společnosti skupiny Veolia organizují výchovně vzdělávací soutěže pro žáky základních a středních škol. Do škol a neziskových organizací pracujících s dětmi distribuuje Veolia zdarma didaktické pomůcky, například kufřík Tajemství vody – přenosnou laboratoř, která přibližuje dětem hravou formou vodu a její vlastnosti. Veolia organizuje Klub vodních strážců, který sdružuje děti ve věku od 6 do 16 let se zájmem o vodu a přírodu, vydává svůj časopis a pořádá akce pro členy.
www.vodnistrazci.cz 

Skupina dlouhodobě spolupracuje také s odbornými vysokými školami v oboru vodohospodářství i energetiky. Cílem je vytváření studijních programů šitých na míru, vyhledávání a podpora talentovaných studentů, odborné vedení bakalářských a diplomových prací, studijní stáže a odborná praxe v rámci společností skupiny Veolia.

 

Střední školy

 

 • Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava
 • Střední škola elektrotechnická, Ostrava
 • Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava
 • Střední škola techniky a služeb, Karviná
 • Střední průmyslová škola, Karviná
 • Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc
 • Obchodní akademie, Kolín

 

Vysoké školy

 • VŠB-TU Ostrava
 • VUT Brno
 • ČVUT v Praze