Aktuality

Stránky

aktuality
Mezinárodní den biologické rozmanitosti (biodiverzity) jsme letos oslavili společně s dětmi z pražské základní školy...
aktuality
Nejstabilnější českou firmou v letech 2014 až 2018 jsou Pražské vodovody a kanalizace. Společnost v posledních pěti...
aktuality
Katarína Linczényiová a Jakub Vágner - oba jsou vrcholovými sportovci a v mnohém se shodují s hodnotami a vizí naší...
aktuality
Prestižní cenu Zlatá stuha 2018 za nejlepší knihu v kategorii beletrie pro děti získala dobrodružná sci-fi H2O a tajná...
aktuality
Nový díl magazínu o ekologii a přírodě nejsledovanější regionální televize na Severní Moravě a ve Slezsku se zabývá...
aktuality
V Ostravě proběhne mezinárodní česko-polská konference „Výzvy v nakládání s komunálními odpady“, na které vystoupí...
aktuality
V září roku 2017 do školních lavic Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha zasedli první studenti kurzu...
aktuality
Petr Veselý byl jedním z deseti dobrovolníků, který převzal cenu Křesadlo z rukou pražské primátorky Adriany Krnáčové a...

Stránky