Aktuality

aktuality
Světový den vody si připomínáme vždy 22. března, a to již od roku 1993, kdy ho vyhlásila OSN. Mottem letošního dne vody je „Water and Jobs“ (Voda a pracovní místa). Ještě nejsou v dnešní době miliony lidí, kteří pracují v oblasti vodohospodářství dostatečně oceněny a navíc jsou ohrožena jejich základní práva. V tomto duchu se ponesou různé workshopy a konference, konané u příležitosti dne vody.
aktuality
Veolia pořádá prostřednictvím své dceřiné společnosti AmpluServis již VII. ročník odborného semináře Den pro kotle, který proběhne 14. dubna 2016 v Elektrárně Třebovice.
aktuality
Na titul Projekt roku 2015 TS ČR v kategorii Modernizace a rozvoj soustav zásobování teplem byly nominovány dva projekty skupiny Veolia Energie: projekt Zvýšení komfortu zákazníků při dodávce tepla v Olomouci od společnosti OLTERM & TD Olomouc a projekt Nová připojení průmyslových partnerů v Havířově a Krnově od společnosti Veolia Energie ČR.
aktuality
Světový den vody si připomínáme vždy 22. března, a to již od roku 1993, kdy ho vyhlásila OSN. Mottem letošního dne vody je „Water and Jobs“ (Voda a pracovní místa).
aktuality
Veolia v České republice zajišťuje znovuvyužití popílku po spalování uhlí pro výrobu materiálů pro cementářský a betonářský průmysl.
aktuality
Během roku 2015 bylo ve spolupráci s odborným partnerem, Českým svazem ochránců přírody (ČSOP), uskutečněno v areálech skupiny Veolia v České republice 14 auditů zaměřených na návrh opatření na podporu biodiverzity.
aktuality
Platbu za vodné a stočné pohodlně z domova umožňují od začátku letošního roku svým zákazníkům z řad fyzických osob vodárenské společnosti skupiny Veolia. Službu on line plateb mohou využívat jen ti zákazníci, kteří si nechávají zasílat faktury elektronicky.
aktuality
Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) spolu s předními průmyslovými zaměstnavateli Moravskoslezského kraje zorganizoval v Dolní oblasti Vítkovic besedu s žáky škol pod názvem Živá knihovna povolání. Více než pět set žáků posledních ročníků základních škol mohlo ve středu 20. ledna osobně debatovat se zástupci různých profesí.