Aktuality

aktuality
Světový den vody si připomínáme vždy 22. března, a to již od roku 1993, kdy ho vyhlásila OSN. Mottem letošního dne vody je „Water and Jobs“ (Voda a pracovní místa).
aktuality
Veolia v České republice zajišťuje znovuvyužití popílku po spalování uhlí pro výrobu materiálů pro cementářský a betonářský průmysl.
aktuality
Během roku 2015 bylo ve spolupráci s odborným partnerem, Českým svazem ochránců přírody (ČSOP), uskutečněno v areálech skupiny Veolia v České republice 14 auditů zaměřených na návrh opatření na podporu biodiverzity.
aktuality
Platbu za vodné a stočné pohodlně z domova umožňují od začátku letošního roku svým zákazníkům z řad fyzických osob vodárenské společnosti skupiny Veolia. Službu on line plateb mohou využívat jen ti zákazníci, kteří si nechávají zasílat faktury elektronicky.
aktuality
Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) spolu s předními průmyslovými zaměstnavateli Moravskoslezského kraje zorganizoval v Dolní oblasti Vítkovic besedu s žáky škol pod názvem Živá knihovna povolání. Více než pět set žáků posledních ročníků základních škol mohlo ve středu 20. ledna osobně debatovat se zástupci různých profesí.