COP21: Antoine Frérot je jedním ze 78 čelních představitelů společností, které se rozhodly prosazovat přechod k nízkouhlíkové ekonomice

26. listopadu 2015
V otevřeném dopisu vládám zemí celého světa se představitelé zastupující brazilské, čínské, evropské, indické a americké nadnárodní společnosti ze všech hospodářských odvětví zavázali ke spolupráci na vývoji a zavádění řešení, jež urychlí přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku.
 
Zúčastnění čelní představitelé již nyní usilují o snižování ekologických dopadů a uhlíkové stopy svých podniků. Touto společnou akcí vyzývají nejvyšší představitele států a vlád, kteří se sejdou v Paříži, aby podpořili realizaci těchto opatření:
  • zavedení jasně stanovených nebo odvozených cen uhlíkových emisí za účelem podpory investic do nízkouhlíkových řešení,
  • silná podpora inovací zaměřených na využívání alternativních a obnovitelných zdrojů energie, energetickou účinnost a zastavení odlesňování,
  • zintenzivnění boje proti změně klimatu včetně vyšší transparentnosti s ohledem na rizika a zavedení opatření, která zlepší financování nízkouhlíkových projektů, jako jsou například zelené dluhopisy,
  • stanovení přísných národních a celosvětových cílů ohledně snižování celosvětových emisí skleníkových plynů a vývoje alternativních zdrojů energie ve všech zemích.
 Otevřenému dopisu se dostalo všeobecně příznivého přijetí.
 
Výkonná tajemnice rámcové úmluvy Spojených národů o změně klimatu (UNFCCC) Christiana Figueres řekla, že „kroky proti změně klimatu představují obrovskou ekonomickou příležitost,“ a dodala: „Jde o první průmyslovou revoluci provedenou úmyslně, přičemž v nadcházejících desetiletích se stane zdrojem nových pracovních míst a silného růstu.
 
Al Gore, viceprezident Spojených států v letech 1993 až 2001 a člen nadační rady Světového ekonomického fóra, toto úsilí rovněž uvítal slovy: „Abychom změnili chod historie a nasměrovali lidstvo na cestu udržitelného růstu, potřebujeme, aby se zapojilo více takových společností a aby se postavily se do čela celosvětové transformace na nízkouhlíkové ekonomiky.