Odborníci vyhlásili užší nominace na Projekt roku v oblasti teplárenství

9. března 2015  • Energie
Celkem bylo v roce 2014 Teplárenským sdružením ČR zaznamenáno třicet sedm projektů v soustavách zásobování teplem. Z nich se do užšího výběru na Projekt roku dostalo dvanáct. Veolia Energie ČR, která má sídlo v Ostravě, má mezi nominovanými hned čtyři své projekty. „V loňském roce naše společnost investovala v rámci celé České republiky více než 1,6 mld. Kč,“ shrnul Ing. Josef Novák, výrobní ředitel Veolie Energie ČR. „Jsme rádi, že jejich ekologický a ekonomický přínos pociťuje nejen široká veřejnost, ale vysoce ho hodnotí i odborníci z Teplárenského sdružení ČR,“ dodal.
 
Odbornou porotu zaujaly především projekty, které měly za cíl ekologizaci provozu v regionech se špatným ovzduším nebo přinášejí komplexní řešení vytápění. Mezi ně určitě patří odsíření celkem šesti kotlů v Moravskoslezském kraji. V Elektrárně Třebovice by se takto měly snížit emise síry minimálně o 374 tun a v Teplárně Karviná o 546 tun. V obou případech byla využita nová polosuchá vápenná technologie a to za přispění prostředků z Operačního programu Fond soudržnosti a Operačního programu Životní prostředí.
V posledním dvacetiletí se v našem regionu daří postupně zlepšovat ovzduší. Řada společností přistoupila aktivně k ekologizaci svých provozů nikoliv z pouhé nutnosti, ale také z přirozeného pocitu společenské zodpovědnosti,“ uvedl primátor Ostravy Ing. Tomáš Macura, MBA. „Mezi prospěšné počiny můžeme určitě počítat i odsíření kotlů v Elektrárně Třebovice a Teplárně Karviná společnosti Veolia Energie ČR,“ připomněl.
 
V Olomouci společnost Veolia Energie ČR ukončila výměnu stávajícího parovodního potrubí za nové předizolované horkovody. Výměny probíhaly v letech 2013 a 2014 a celkově již do letošního roku bylo v Olomouci takto zrekonstruováno více než šedesát kilometrů potrubí včetně technologie v areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Vedle modernizace a úspor tepla však díky investici dojde i k snížení emisí CO minimálně o 6,1 tun, emisí SO2 minimálně o 29,5 tun, emisí CO2 minimálně o 4001 tun, emisí NOx minimálně o 18,7 tun a emisí tuhých znečišťujících látek minimálně o 0,6 tun.
 
Ve Vlašimi byla zcela změněna koncepce dodávky tepla a teplé užitkové vody pro většinu obytných domů a objektů služeb města. Byla zrušena kompletní stávající technologie - parní kotelna, rozvody, čtyři blokové výměníkové stanice a jejich sekundární čtyřtrubkový rozvod. Nově byly vybudovány dvě teplovodní kotelny (jedna plynová a jedna biokotelna): Páteřní rozvod je z předizolovaného potrubí.
Zajímavostí je, že v rámci akce byl zřízen nový centrální dispečink na kotelně, kam jsou jednotlivé údaje o domovních stanicích, kotelnách předávány pomocí optických kabelů.
 
Nominované projekty jsou rozděleny do čtyř kategorií: Snížení tepelných ztrát, Rozvoj a využití obnovitelných zdrojů energie, Rozvoj soustav zásobování teplem a chladem a Snižování emisí znečišťujících látek. Vyhlášení vítězů proběhne 21. dubna 2015 na slavnostním večeru v rámci 21. ročníku Dnů teplárenství a energetiky v Hradci Králové.
 

.....

Skupina Veolia zaujímá v celosvětovém měřítku vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů. S více než 179 tisíci zaměstnanci* na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, zachovávání dostupných zdrojů a jejich obnově.
V roce 2014 zásobovala skupina Veolia 96 milionů obyvatel pitnou vodou, 60 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila 52 milionů MWh energie a zhodnotila 31 milionů tun odpadů. V roce 2014 činil konsolidovaný obrat společnosti Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) 24,4 miliard eur*. www.veolia.com

(*) Předběžné údaje za rok 2014 včetně Dalkie International (100 %) a po vyloučení Dalkie France.