Profuky v Elektrárně Třebovice mohou způsobit zvýšení hlučnosti

24. září 2015  • Energy
Při profuku, který bude prováděn parou vyrobenou v kotlích elektrárny, může dojít ke zvýšení hladiny hluku nad její běžnou hodnotu. Hluk může být krátkodobě zvýšen i přes skutečnost, že na výstupu z kotle je pro omezení zvýšené hladiny hluku instalován akustický tlumič.
Souhlasné stanovisko s provedením profuků vydala Krajská hygienická stanice MSK dne 15. 9. 2015. Za případné komplikace se omlouváme.