Veolia Energie podpořila začínající podnikatele již více než 90 milióny korun

30. března 2015  • Energie
Od založení nadačního fondu jsme podpořili vznik již 1 936 pracovních míst,“ uvedl Zdeněk Duba, předseda správní rady nadačního fondu a předseda představenstva Veolie Energie ČR. „To představuje celkem 1 150 projektů a částku přes 91 miliónů korun. Jsme rádi, že se už podařilo najít práci i pro 270 osob se změněnou pracovní schopností. Tito lidé mají pozici na trhu práce dlouhodobě nejhorší,“ dodal.
 
Mezi nejzajímavější projekty, které získaly finanční dotaci, patří rozšíření zavedené a v minulosti již z nadačních prostředků podpořené provozovny na loupání brambor a čištění kořenové zeleniny. Provozy se budou moci rozšířit o 6 nových pracovních míst. Závod se nachází v prostorách multifunkčního domu města Jeseník.
 
Druhým zajímavým projektem je vybudování dětské herny s kavárničkou v Bruntálu. Především maminky s malými dětmi získají možnost aktivního trávení volného času s dětmi.
 
Oba uvedené projekty jsou realizovány na Jesenicku. V regionu s jednou z nejvyšších nezaměstnaností v rámci České republiky. Nadační fond podporuje projekty především z Moravskoslezského a Olomouckého kraje, kde společnost realizuje velkou část svých obchodních aktivit.

.....

Skupina Veolia zaujímá v celosvětovém měřítku vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů. S více než 179 tisíci zaměstnanci* na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, zachovávání dostupných zdrojů a jejich obnově.
V roce 2014 zásobovala skupina Veolia 96 milionů obyvatel pitnou vodou, 60 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila 52 milionů MWh energie a zhodnotila 31 milionů tun odpadů. V roce 2014 činil konsolidovaný obrat společnosti Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) 24,4 miliard eur*. www.veolia.com

(*) Předběžné údaje za rok 2014 včetně Dalkie International (100 %) a po vyloučení Dalkie France.