ZÁVAZEK FRANCOUZSKÝCH SPOLEČNOSTÍ V BOJI PROTI ZMĚNÁM KLIMATU: Veolia je jednou z 39 největších francouzských společností, které přislíbily bojovat se změnami klimatu

27. listopadu 2015
Naše společnosti, které jsou v této oblasti aktivní již řadu let, podnikají konkrétní kroky ke snižování své uhlíkové stopy:
  • využíváním opatření zajišťujících aktivní i pasivní energetickou účinnost,
  • využíváním obnovitelných zdrojů energie, zejména energie vodní, větrné a solární,
  • systematickým snižováním emisí skleníkových plynů v celém životním cyklu svých produktů,
  • vývojem nových „nízkouhlíkových“ materiálů a řešení,
  • snižováním plýtvání potravinami a množství odpadních obalů,
  • uplatňováním dlouhodobých investičních strategií aktivně podporujících energetickou transformaci.
V letech 2016 až 2020 chce těchto 39 společností investovat nejméně 43 mld. eur do průmyslových projektů a výzkumu a vývoje v oblasti obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti a dalších nízkouhlíkových technologií. Společnosti rovněž plánují finančně podpořit projekty zaměřené na boj proti změně klimatu za minimálně 117 mld. eur.