Lidé oceňují moderní služby, které přinášejí vodárny ze skupiny Veolia

Vysokou spokojenost s úrovní služeb ukázal poslední průzkum spokojenosti, který pro vodárenské společnosti ze skupiny Veolia během září a října 2014 provedla nezávislá výzkumná agentura IBRS - International Business and Research Services s.r.o.

 Výzkumu se zúčastnilo 3 700 respondentů z řad majitelů rodinných domů, správců bytových domů či bytových družstev, průmyslových zákazníků a firem.  Telefonické šetření probíhalo v Praze, Středočeském, Libereckém, Ústeckém, Královéhradeckém, Plzeňském, Olomouckém a Zlínském kraji.

„Celkově je se službami, které nabízejí vodárenské firmy ze skupiny Veolia ,spokojeno 96 % respondentů, což je nad úrovní dlouhodobého průměru trhu podobných segmentů.  Nejvyšší celková spokojenost je u firemních zákazníků (98 %), zde je zároveň nárůst spokojenosti proti loňskému roku o 2 %“, říká Miloš Rybáček, jednatel společnosti IBRS. 

S kvalitou pitné vody spokojeno 94% zákazníků
„Nejvyšší vliv na celkovou spokojenost má parametr kvality vody a spokojenost s plynulostí dodávky vody. U obou parametrů je spokojenost vysoká napříč všemi segmenty“, dodává Miloš Rybáček. S kvalitou dodávané pitné vody je spokojeno 94 % respondentů. Tomu odpovídá i používání vody z kohoutku na pití – celkem 86% respondentů uvedlo, že vodu z kohoutku pije, nejčastěji v Severních Čechách, kde bylo procento dokonce 92 %. Jen jdvě procenta respondentů zažila někdy přerušení dodávky vody, z toho plyne velmi vysoká spokojenost s plynulostí dodávek vody. Plných 98 % respondentů bylo s plynulostí dodávky vody spokojeno.
 
Výzkum potvrdil také mimořádnou spokojenost s profesionalitou zaměstnanců
97 % respondentů, kteří přišli do kontaktu se zaměstnanci vodárenských společností ze skupiny Veolia  je s jejich profesionalitou spokojeno. S chováním a vystupováním odečítače vodoměru je spokojeno dokonce celých 100 %.
 
Roste důraz na moderní způsoby komunikace
S vyřízením požadavku na zákaznickém centru je spokojeno 93 % respondentů. V posledních 12 měsících navštívilo 6 % zákaznické centrum, 8 % respondentů telefonovalo na zákaznickou linku.  S množstvím informací je celově spokojeno 83 % respondentů. Preference jednotlivých způsobů poskytování informací se liší podle segmentů. U individuálních zákazníků se preferovaný způsob odvíjí od věku a vzdělání respondentů – mladší a s vyšším vzděláním preferují elektronickou formu komunikace (především internet, SMS, e-mail), naopak starší upřednostňují tradiční formy - zejména brožury a letáky. S přehledností webových stránek vodárenských společností je spokojeno 91 % respondentů.
 
IBRS působí na českém trhu od roku 1994 a svým klientům nabízí plný servis v oblasti marketingového výzkumu, včetně navazujícího poradenství. Prostřednictvím svých zástupců je členem ESOMAR

PDF
Průzkum spokojenosti Veolia ke stažení (1.75 MB)