Lidé oceňují moderní služby, které vodárny ze skupiny Veolia nabízejí

Vysokou spokojenost s úrovní služeb ukázal poslední průzkum spokojenosti, který pro vodárenské společnosti ze skupiny Veolia Česká republika provedla nezávislá výzkumná agentura IBRS - International Business and Research Services s.r.o. Výzkumu se zúčastnilo 3 700 respondentů z řad majitelů rodinných domů, správců bytových domů či bytových družstev, průmyslových zákazníků a firem.

Vysokou spokojenost s úrovní služeb ukázal poslední průzkum spokojenosti, který pro vodárenské společnosti ze skupiny Veolia Česká republika provedla nezávislá výzkumná agentura IBRS - International Business and Research Services s.r.o. Výzkumu se zúčastnilo 3 700 respondentů z řad majitelů rodinných domů, správců bytových domů či bytových družstev, průmyslových zákazníků a firem. Telefonické šetření probíhalo v Praze, Středočeském, Libereckém, Ústeckém, Královéhradeckém, Plzeňském, Olomouckém a Zlínském kraji. Výzkum se uskutečnil od 1. září do 6. října 2015.

„Celkově je se službami, které nabízejí vodárenské firmy ze skupiny Veolia Česká republika, spokojeno 93 % respondentů, což je nad úrovní dlouhodobého průměru trhu podobných segmentů, který dosahuje 89%. Nejvyšší celková spokojenost je u firemních zákazníků (96 %)“, říká Miloš Rybáček, jednatel společnosti IBRS.
 

S kvalitou pitné vody spokojeno 91% zákazníků

„Nejvyšší vliv na celkovou spokojenost má parametr kvality vody a spokojenost s plynulostí dodávky vody. U obou parametrů je spokojenost stále vysoká napříč všemi segmenty, i když klesla proti loňskému roku o tři procenta, zřejmě díky problémům v Praze Dejvicích a velké medializaci celé kauzy“, dodává Miloš Rybáček. S kvalitou dodávané pitné vody je spokojeno 91 % respondentů, u firem dokonce 93 % respondentů. „Vyšší čísla spokojenosti jsme zaznamenali u zákazníků Moravské vodárenské, kde dosáhla 96 %,“ říká M. Rybáček. Tomu odpovídá i používání vody z kohoutku na pití – celkem 83% respondentů uvedlo, že vodu z kohoutku pije, nejčastěji v severních Čechách, kde bylo procento dokonce 90 %.
 
Jen dvě procenta respondentů zažila někdy přerušení dodávky vody, z toho plyne velmi vysoká spokojenost s plynulostí dodávek vody. Plných 98 % respondentů bylo s plynulostí dodávky vody spokojeno (u firem 99 %).
 

Výzkum potvrdil také mimořádnou spokojenost s profesionalitou zaměstnanců

97 % respondentů, kteří přišli do kontaktu se zaměstnanci vodárenských společností ze skupiny Veolia je s jejich profesionalitou spokojeno. S chováním a vystupováním odečítače vodoměru je spokojeno dokonce celých 100 %. Jde o stabilní hodnoty, které se v průzkumu vodárenských společností objevují v posledních letech.
 

Roste důraz na moderní způsoby komunikace

S vyřízením požadavku na zákaznickém centru je spokojeno 90 % respondentů. V posledních 12 měsících navštívilo 7 % zákaznické centrum, 8 % telefonovalo na zákaznickou linku.  S množstvím informací je celově spokojeno 85 % respondentů. 94 % respondentů bylo spokojeno s přehledností webových stránek vodárenských společností (u bytových družstev 97 %).
Preference jednotlivých způsobů poskytování informací se liší podle segmentů. U individuálních zákazníků se preferovaný způsob odvíjí od věku a vzdělání respondentů – mladší a s vyšším vzděláním preferují elektronickou formu komunikace (internet, SMS, e-mail), naopak starší upřednostňují tradiční formy - zejména brožury a letáky.
 
IBRS působí na českém trhu od roku 1994 a svým klientům nabízí plný servis v oblasti marketingového výzkumu, včetně navazujícího poradenství. Prostřednictvím svých zástupců je členem ESOMAR.
 
 
 

PDF
Průzkum spokojenosti zákazníků (355.41 KB)

 
 
PDF
Výsledky průzkumu spokojenosti zákazníků 2015 - plakátek (144.37 KB)