Moderní dispečink v Praze

Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a. s., (PVK), člen skupiny Veolia Voda, vyvinula, a v březnu uvedla do provozu, nový integrovaný řídicí systém SWIM (Smart Water Integrated Management), který představuje pátou generaci řídicího systému vodohospodářské struktury.

Systém přináší více informací pro zákazníky, pružnější reakce při krizových situacích, zkrácení doby trvání oprav, vyšší ochranu vodohospodářského majetku či detailnější přehled o nákladech.

Moderní dispečink Veolia Praha

Philippe Guitard, předseda představenstva PVK a ředitel Veolia Environnement pro střední a východní Evropu k tomu dodává: „Podobný systém provozuje sdružení SEDIF v okolí Paříže, Veolia zde vyvinula systém SERVO. V Praze jsme však postoupili dál a pražský SWiM je unikátní v tom, že sdružuje dokonce deset různých oblastí vodohospodářského managementu. SWiM je vyústěním dlouhodobého procesu inovací a implementace nejmodernějších technologií ve vodárenství. Základy systému vytvořili zaměstnanci PVK. Čeští vodohospodáři jsou špičkoví odborníci. Patří jim za to velký dík."

SWiM propojil systém dispečerského řízení, kontrolu kvality vody, sledování výroby a spotřeby vody, plánování údržby a oprav, ochranu vodohospodářských zařízení, optimalizaci nákladů, integrovaný systém krizového řízení nebo informovanost odběratelů, veřejnosti i klíčových osob a subjektů.

„Díky integraci jsme zefektivnili řízení celého vodohospodářského systému a zrychlili řešení provozních situací, zároveň jsme schopni rychleji detekovat havárie vodovodů," zdůraznil Petr Mrkos, generální ředitel PVK. Nejviditelnějším prvkem nového systému je komunikace a informování zákazníků. „Tento krok naši klienti okamžitě postřehnou. Prostřednictvím webových stránek jsou již dostupné mapové podklady s informacemi o haváriích a odstávkách vody včetně sledování náhradního zásobování," zdůraznil Petr Mrkos.

Další přínosy nového systému se budou projevovat postupně. Pražští vodohospodáři očekávají zkrácení doby oprav havárií, zvýšení dohledu nad kvalitou vody nebo lepší plánování a alokaci zdrojů, což umožní lépe hospodařit a nezvyšovat provozní náklady.