Nadační fond společnosti Veolia Energie ČR podpořil vznik dalších 37 pracovních míst

Na zasedání správní rady nadačního fondu společnosti Veolia Energie ČR, které se konalo 20. ledna v Olomouci, bylo schváleno celkem 19 projektů, díky kterým vznikne 37 nových pracovních míst v Moravskoslezském a Olomouckém kraji.

„Na zasedání správní rady byly rozděleny nadační příspěvky v celkové výši 1 917 800 korun. Veolia vždy pomáhá v regionech, ve kterých působí,“ uvedl Philippe Guitard, ředitel Veolie pro Českou a Slovenskou republiku a ředitel pro střední a východní Evropu. „Naším programem jsou dlouhodobá partnerství. Nadační fond naší energetické části Veolia Energie již od roku 2000, kdy jsme fond založili, vytvořil téměř 1 900 nových pracovních míst,“ dodal.
 
Nadační fond společnosti Veolia Energie ČR, dříve Dalkia ČR, pomáhá začínajícím a již existujícím firmám, a přispívá tak ke snižování nezaměstnanosti. Nejzajímavější projekty, které byly v lednu letošního roku schváleny, spadají do oblasti sociální práce. Patří mezi ně například následující dva vybrané projekty.
 
Společnosti BM workservice pomůže v provozovně Ateliér na Husovce v Třinci vytvořit tři nová chráněná pracovní místa v oboru výroby bižuterie a skleněných dekorativních předmětů a komponentů – vinutých perel. Společnost se zaměřuje na zaměstnávání handicapovaných osob.
 
V malebném podhůří Beskyd v obci Ostravice bude zřízen dům se zvláštním režimem, ve kterém bude moci až 37 klientů důstojně dožít stáří v krásném prostředí s rodinnou atmosférou a plnou zdravotnickou a sociální péčí. Domov bude určen pro pacienty s onemocněním Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí a jím podobným onemocněním. Projekt předložila obecně prospěšná společnost Medela-péče o seniory.
 

.....

V současné době představují energetické aktivity v rámci skupiny Veolia 2,4 milionů domácností zásobovaných teplem, 76 000 provozovaných energetických zařízení a více než 450 provozovaných sítí dálkového tepla a chladu. Skupina Veolia Energie v České republice vyrábí a distribuuje teplo, chlad a elektrickou energii, dodává průmyslové utility (stlačený vzduch, dusík apod.) a zaměstnává 2 300 zaměstnanců. Díky integraci do skupiny Veolia vzniklo seskupení, které patří mezi dvacítku největších firem v české ekonomice. 
 
Skupina Veolia zaujímá v celosvětovém měřítku vedoucí postavení v oblasti optimalizovaného řízení zdrojů. S více než 187 tisíci zaměstnanci na pěti kontinentech skupina navrhuje a realizuje řešení pro odvětví vodního, odpadového a energetického hospodářství, která přispívají k udržitelnému rozvoji měst i průmyslu. Prostřednictvím svých tří vzájemně se doplňujících činností se Veolia podílí na zpřístupňování zdrojů, zachovávání dostupných zdrojů a jejich obnově. V roce 2013 zásobovala skupina Veolia 94 milionů obyvatel pitnou vodou, 62 milionům obyvatel poskytovala kanalizační služby, vyrobila 54 milionů MWh energie a zhodnotila 38 milionů tun odpadů. V roce 2013 činil konsolidovaný obrat skupiny 23,4 miliard eur.